Restrukturyzacja i upadłość

Deloitte Legal oferuje kompleksowe usługi doradztwa prawnego z zakresu restrukturyzacji pozasądowej, wyboru i przeprowadzenia sądowego postępowania restrukturyzacyjnego, a także wsparcia kadry menadżerskiej w związku z powstaniem lub zagrożeniem powstania stanu niewypłacalności.