Doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Usługi

Doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Deloitte oferuje doradztwo restrukturyzacyjne dla firm znajdujących się w trudnych sytuacjach. Z naszych niezależnych usług mogą skorzystać zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele. Eksperci Deloitte pomogą zawczasu zidentyfikować problemy i dobrać właściwy sposób działania, który pozwoli polepszyć kondycję spółki a szeroki dostęp do instytucji finansujących umożliwia nam wypracowanie dopasowanych rozwiązań. Zapewniamy dostęp do specjalistów w dziedzinach doradztwa finansowego, fuzji i przejęć, podatków oraz prawa.
 

Zakres wsparcia obejmuje:

 • Solidny i wykonalny plan biznesowy oraz testy modelu finansowego w skrajnych warunkach –  podstawa skutecznej restrukturyzacji.
 • Określenie odpowiednich do ograniczeń struktur finansowania.
 • Identyfikację możliwych źródeł finansowania.
 • Negocjacje dotyczące odstępstw, dostosowania warunków umownych, zmian i przedłużenia terminów umowy, nowej dokumentacji i warunków.
 • Pozyskiwanie refinansowania – polepszenie warunków finansowych i pozostałych oraz terminów.
 • Wsparcie i reprezentację przy sądowym postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, dialog z wierzycielami, usprawnienie procesu zawierania układu w celu uchronienia spółki przed likwidacją.
 • Doradztwo w zakresie pozasądowej restrukturyzacji zadłużenia.
 • Udział w negocjacjach z wierzycielami finansowymi i handlowymi.
 • Doradztwo członkom zarządów w zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności w przypadku zaistnienia niewypłacalności spółki lub zagrożenia niewypłacalnością.
 • Reprezentację dłużników i wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.
 • Sporządzenie projektów wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości, w tym także wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack).
 • Sporządzenie pism procesowych i innych dokumentów na potrzeby tego postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
 • Doradztwo przy nabywaniu aktywów od syndyka masy upadłości (również w ramach pre-packu).
Kompleksowe doradztwo restrukturyzacyjne

Kontakt:

Michał Lubieniecki

Michał Lubieniecki

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego

Michał jest Partnerem w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte w Warszawie. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w transakcjach finansowania przedsiębiorstw i infrastruktury w roli doradcy, jak równi... Więcej

Agnieszka Ziółek

Agnieszka Ziółek

Radca prawny, Partner, Deloitte Legal

Agnieszka jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w trakcie pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ... Więcej