Doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Usługi

Doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Deloitte oferuje doradztwo restrukturyzacyjne dla firm znajdujących się w trudnych sytuacjach. Z naszych niezależnych usług mogą skorzystać zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele. Eksperci Deloitte pomogą zawczasu zidentyfikować problemy i dobrać właściwy sposób działania, który pozwoli polepszyć kondycję spółki a szeroki dostęp do instytucji finansujących umożliwia nam wypracowanie dopasowanych rozwiązań. Zapewniamy dostęp do specjalistów w dziedzinach doradztwa finansowego, fuzji i przejęć, podatków oraz prawa.
 

Zakres wsparcia obejmuje:

 • Solidny i wykonalny plan biznesowy oraz testy modelu finansowego w skrajnych warunkach –  podstawa skutecznej restrukturyzacji.
 • Określenie odpowiednich do ograniczeń struktur finansowania.
 • Identyfikację możliwych źródeł finansowania.
 • Negocjacje dotyczące odstępstw, dostosowania warunków umownych, zmian i przedłużenia terminów umowy, nowej dokumentacji i warunków.
 • Pozyskiwanie refinansowania – polepszenie warunków finansowych i pozostałych oraz terminów.
 • Wsparcie i reprezentację przy sądowym postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, dialog z wierzycielami, usprawnienie procesu zawierania układu w celu uchronienia spółki przed likwidacją.
 • Doradztwo w zakresie pozasądowej restrukturyzacji zadłużenia.
 • Udział w negocjacjach z wierzycielami finansowymi i handlowymi.
 • Doradztwo członkom zarządów w zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności w przypadku zaistnienia niewypłacalności spółki lub zagrożenia niewypłacalnością.
 • Reprezentację dłużników i wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.
 • Sporządzenie projektów wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości, w tym także wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack).
 • Sporządzenie pism procesowych i innych dokumentów na potrzeby tego postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
 • Doradztwo przy nabywaniu aktywów od syndyka masy upadłości (również w ramach pre-packu).

Kontakt:

Aneta Urban

Aneta Urban

Adwokat, Local Partner, Bankowość i Finanse

Aneta jest adwokatem i Partnerem w zespole bankowości i finansów w kancelarii Deloitte Legal. Specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym, a także w restrukturyzacjach konsensualnych. Doradzała po... Więcej

Patrycja Bolimowska

Patrycja Bolimowska

Adwokat, Local Partner, Postępowania Sądowe i Arbitraż

Patrycja jest adwokatem i Partnerem w zespole postępowań sądowych i arbitrażu w kancelarii Deloitte Legal. Jest także doradcą restrukturyzacyjnym z wieloletnim doświadczeniem procesowym zdobytym w ram... Więcej