Odporność biznesu w dobie COVID-19

Sytuacja związana z wystąpieniem i rozwojem zagrożenia epidemiologicznego powoduje, że planowanie ciągłości biznesu i zarządzanie kryzysowe staje się koniecznością dla większości przedsiębiorców. Niniejsza strona prezentuje materiały dotyczące odpowiedzi na zagrożenia związane z COVID-19.