Sprawozdawczość finansowa a COVID-19

Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę światową jest głównym i najpoważniejszym wyzwaniem, a sytuacja na rynkach zmienia się dynamicznie. Wydarzenia te mają wpływ również na sprawozdawczość finansową.