Rady nadzorcze

Spadek zaufania do firm i nadzoru nad nimi obserwowany na całym świecie oraz zasadnicze reformy systemów ładu korporacyjnego powodują zmianę roli rady nadzorczej w firmie. Profesjonalizacja członków rad nadzorczych to klucz do zbudowania stabilnej strategii rozwoju firm.