Ład korporacyjny w obliczu transformacji cyfrowej

Artykuł

Ład korporacyjny w obliczu transformacji cyfrowej

Directors’ Alert 2020

Biuletyn Rad Nadzorczych 2/2020

Transformacja cyfrowa wiąże się z ryzykiem w wielu obszarach, wpływa m.in. na strategię, kwestie etyczne i kulturowe, reputację, sprawozdawczość, zarządzanie talentami, przynosząc przy tym zarówno wiele możliwości, jak i wyzwań. W najnowszym wydaniu Directors’ Alert podpowiadamy, jak rady nadzorcze, a przede wszystkim firmy, które je powołały, mogą skutecznie czerpać korzyści z innowacji, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka związanego z digitalizacją.

Nowe priorytety dla rad nadzorczych

W publikacji Directors’ Alert 2020 zwracamy uwagę na przełomowe zmiany, wynikające z technologii kognitywnych czy inteligentnej automatyzacji, z którymi musi mierzyć się dziś biznes. Błędem byłoby jednak postrzeganie ich jedynie przez pryzmat samej technologii. Ich wpływ nie ogranicza się bowiem do samych firm i organizacji czy ich interesariuszy, ale obejmuje cały rynek oraz globalną społeczność.

W niniejszym wydaniu alertu zachęcamy członków rad nadzorczych do przyjrzenia się nowym sposobom wykorzystywania technologii cyfrowych i kognitywnych, a także do sprawdzenia, czy związane z nimi ryzyko zostało poddane odpowiedniej ocenie, czy próbowano je zredukować i czy wykorzystano wszystkie dostępne środki w tym zakresie.

Przedstawiamy stanowiska trzech niezależnych członków rady nadzorczej oraz liderów biznesowych Deloitte, dotyczących:

  • • Zmiany podejścia do zarządzania ryzykiem w kontekście inteligentnej automatyzacji;
  • • Poddania na nowo ocenie kultury organizacyjnej, reputacji marki, a także prowadzonej działalności w erze transformacji cyfrowej;
  • • Zredefiniowania sprawozdawczości finansowej i audytów;

Przewidywanie skutków transformacji cyfrowej należy do zadań rady nadzorczej.

Raport: Directors’ Alert 2020

Publikacja dostępna w języku angielskim.

W jedenastym już wydaniu raportu Directors' Alert 2020: Reimagining governance and oversight amid digital disruption prezentujemy następujące zagadnienia:

OSTROŻNY KROK W PRZYSZŁOŚĆ

Poddanie na nowo ocenie kultury organizacyjnej, reputacji marki, a także prowadzonej działalności w erze transformacji cyfrowej

Digitalizacja może szybko i radykalnie wpłynąć na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z tego powodu rady nadzorcze powinny uważnie kontrolować kurs, jaki obrał zarząd: monitorować obszary ryzyka związane z kulturą, zachowaniami i reputacją. Każdy z tych obszarów może ulec znaczącej zmianie nawet w wyniku wdrożenia jednej inicjatywy automatyzacyjnej. Czy wszyscy są zatem gotowi do pokonania barier i zapanowania nad cyfrową transformacją?

ERA INTELIGENTNYCH MASZYN

Zmiana podejścia do zarządzania ryzykiem w kontekście inteligentnej automatyzacji

Technologie oparte o sztuczną inteligencję przyczyniają się do wzrostu poziomu niepewności. Wielu członkom rady nadzorczej mogą one z początku wydawać się tajemnicze bądź niezrozumiałe. Podstawy ładu korporacyjnego i nadzoru pozostają jednak niezmienne. To rady ostatecznie sprawują nadzór i weryfikują, czy zarząd zidentyfikował możliwości i obszary ryzyka oraz podjął odpowiednie działania w kontekście inteligentnej automatyzacji. Ważne, aby rady posiadały do tego odpowiednie zasoby.
 

FUNKCJE AUDTYOWA I FINANSOWA W PRZYSZŁOŚCI

Zredefiniowanie audytów i sprawozdawczości finansowej

W finansach i rachunkowości wdraża się obecnie zaawansowane technologie kognitywne, głównie dla potrzeb sprawozdawczości. Mają one również usprawnić opracowywanie i monitorowanie KPI oraz KRI, ułatwić analizę ryzyka oraz stanowić wsparcie dla kierownictwa w osiąganiu celów organizacyjnych. Można z nich czerpać wiele korzyści, ale jednocześnie należy ograniczać ryzyko z nimi związane. Czy firmy są na to gotowe?
 

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?