Artykuł

Kształtowanie polityki informacyjnej spółki – wyzwania i dobre praktyki

Relacja z konferencji: Nowoczesne Rady Nadzorcze 2019  

Kształtowanie polityki informacyjnej spółki ma kluczowe znaczenie jako metoda budowania zaufania między inwestorami, akcjonariuszami a spółką, ale także w przejrzystym dialogu opartym o kompletne informacje z aktualnymi i potencjalnymi klientami, analitykami rynku oraz przedstawicielami mediów. Mogliśmy przekonać się o tym podczas konferencji „Nowoczesne Rady Nadzorcze”, która odbyła się w listopadzie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z inicjatywy Deloitte oraz dziennika „Rzeczpospolita”.

Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze 2019 poświęcona była zagadnieniom związanym z wyzwaniami oraz dobrymi praktykami w zakresie kształtowania polityki informacyjnej spółki.

W oparciu o doświadczenia liderów praktyki ładu korporacyjnego poddano analizie zagadnienia, które w istotny sposób wpłyną w najbliższych latach na agendy rad nadzorczych oraz rad dyrektorów spółek działających w Polsce tj. raportowanie niefinansowe, dynamika zmian otoczenia prawnego dotyczącego ujawniania informacji, zakres i sposoby komunikacji z rynkiem i interesariuszami.

Podczas kolejnych prezentacji oraz towarzyszących im paneli dyskusyjnych poruszone zostały takie tematy jak dobre praktyki, którymi powinny kierować się w podejmowanych działaniach przy zachowaniu swojej niezależności, jak i skutecznym realizowaniu ustawowych zadań komitety audytu.

Ponadto, eksperci dyskutowali nad odpowiedzialnościami oraz priorytetami rad nadzorczych, a także wyzwaniami wskazanymi w badaniu Deloitte przez przedstawicieli rad nadzorczych polskich spółek: „Rady nadzorcze w Polsce. Jakie mają priorytety? Gdzie kończy się ich odpowiedzialność? Jak funkcjonują?”

Dyskusje moderowali dziennikarze ekonomiczni redakcji dzienników „Rzeczpospolita” oraz „Parkiet”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji „Nowoczesne Rady Nadzorcze” 2019:

Organizatorem wydarzenia był dziennik Rzeczpospolita, a Deloitte objął konferencję patronatem merytorycznym.

Patronem medialnym wydarzenia był dziennik Parkiet.

Patronami honorowymi konferencji były: Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Czy ta strona była pomocna?