Directors’ alert 2021 (czerwiec): Jak kształtować nowoczesny ład korporacyjny

Punkty widzenia

Jak kształtować nowoczesny ład korporacyjny

Biuletyn Rad Nadzorczych (czerwiec 2021)

Relacje z konferencji Deloitte: Nowoczesne Rady Nadzorcze

Kształtowanie nowoczesnego ładu korporacyjnego w świecie ogarniętym pandemią ma kluczowe znaczenie – jest zobowiązaniem nie tylko wobec biznesu, ale przede wszystkim wobec społeczności, w jakiej funkcjonuje. Polega nie tylko na budowaniu zaufania między inwestorami, akcjonariuszami a spółką, czy też dialogu opartym o kompletne informacje z aktualnymi i potencjalnymi klientami, analitykami rynku oraz przedstawicielami mediów, ale przede wszystkim wzięciem współodpowiedzialności za nową rzeczywistość.

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"
Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zwiększa się zakres obowiązków komitetów audytu

Dobre praktyki funkcjonowania rad nadzorczych powinny być dopasowane do możliwości spółki

Rady nadzorcze i komitety audytu to obecnie nie tylko organy ściśle kontrolne, ale także jednostki, które mogą mieć realny wpływ na funkcjonowanie organizacji. Uczestnicy debaty „Dobre praktyki komitetów audytu – nowe wyzwania”, będącej częścią konferencji „Nowoczesne Rady Nadzorcze”, zgodzili się, że wśród polskich komitetów audytu szczególnie wyróżniają się te z instytucji finansowych, podczas gdy spółki z innych branż dopiero rozwijają się w tym obszarze. Jak wskazują eksperci Deloitte -współorganizatora debaty, ze względu na rosnącą częstotliwość występowania sytuacji kryzysowych, jednym z zadań rad nadzorczych musi być przygotowanie organizacji do wszelkich niespodziewanych zdarzeń, które mogą zaburzyć jej funkcjonowanie.

Dowiedz się więcej

Rady nadzorcze muszą zaangażować się w działania na rzecz klimatu

Deloitte partnerem merytorycznym globalnej inicjatywy Climate Governance powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne

Stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze osiągnęło poziom najwyższy od co najmniej 800 tys. lat. To już ostatni moment, żeby zatrzymać spowodowane głównie działalnością człowieka zmiany klimatyczne. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte, w tym celu należy aktywnie zaangażować przedstawicieli biznesu. Tym samym, sprawy związane z ochroną środowiska powinny trafić na agendę rad nadzorczych i przedstawicieli zarządów. Deloitte wraz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainicjowali właśnie polską odsłonę projektu Chapter Zero, którego celem jest zwiększenie świadomości środowiskowej i wpływu biznesu na klimat wśród członków rad nadzorczych.

Dowiedz się więcej

Dobre praktyki powinny stać się miękkim prawem

Komitety Audytu 

Konferencja „Nowoczesne Rady Nadzorcze” organizowana przez Deloitte wspólnie z dziennikiem „Rzeczpospolita” jak co roku była okazją do rozmowy ekspertów na temat trendów, dobrych praktyk i wyzwań dla komitetów audytu i rad nadzorczych.

Dowiedz się więcej

ZOBACZ TAKŻE

Taksonomia – nowe obowiązki i praktyczne aspekty raportowania

Webinar
Klimat na zmiany w biznesie #10

7 maja bieżącego roku opublikowany został draft aktu delegowanego do Rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, mający na celu doprecyzowanie wymogów ujawnień od 2022 roku zgodnie z art. 8 taksonomii. Aktualizacja wprowadza znaczące zmiany dotyczące zakresu ujawnianych informacji oraz terminów obowiązkowych ujawnień.

Nagranie spotkania (8 czerwca 2021 r.)

Dowiedz się więcej

Primer on climate change

Directors’ duties and disclosure obligations
Webinar by Chapter Zero France
28 June 2021
Climate change has moved from an ethical or environmental issue to a critical consideration in the way boards oversee risk management, strategy and corporate disclosure. Yet many directors are unaware of how this risk relates to their legal duties and disclosure obligations, often assuming that by pursuing a net zero-carbon business strategy, they may need to “leave profitable business on the table” and in so doing, face the risk of removal or litigation. In fact, the legal landscape has evolved considerably in the last few years, and continues to do so every day as new regulations, laws and litigation around the world continually redefine what directors should do.  
Learn more

Zmiany klimatyczne i banki

Pytania na temat ryzyka klimatycznego i ESG, jakie powinny sobie zadać rady nadzorcze

Organy regulacyjne odpowiedzialne za branżę usług finansowych podejmują szeroko zakrojone działania w celu zapewnienia, że banki na całym świecie są świadome zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, sformułują odpowiednie strategie i dostosują model swojej działalności w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko klimatyczne. Regulatorzy oczekują, że organy zarządcze banków, a w szczególności osoby pełniące funkcje nadzorcze, stawią czoła temu wyzwaniu i będą skutecznie sprawować nadzór nad procesem identyfikacji i przeciwdziałania ryzyku klimatycznemu. Bo choć temat jest znany od dawna, wiele wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi jest nowe, ważne i mocno skomplikowane. W materiale przybliżamy radom nadzorczym i zarządom banków najważniejsze kwestie, by pomóc im sprostać oczekiwaniom organów regulacyjnych.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?