Technologie cyfrowe: Wyniki z badania Global Boardroom

Artykuł

Technologie cyfrowe: Wyniki z badania Global Boardroom

Im więcej technologii tym większe zaangażowanie ze strony zarządu

Wyniki ostatniego badania Deloitte przeprowadzonego w ramach Programu Global Boardroom wśród dyrektorów i kadry kierowniczej ujawniają niedoinwestowanie w obszarze technologii oraz nikłe zaangażowanie zarządów spółek w transformację cyfrową.

Ostatnie kilka lat to okres gwałtownego zwiększenia nakładów inwestycyjnych w technologie i ich wdrożenie.1 Jednocześnie niewiele wiadomo na temat poziomu i zakresu zaangażowania zarządów w kwestie technologiczne. Oczywiście nie wszędzie sytuacja wygląda tak samo. Niektórzy członkowie zarządu aktywnie włączają się w tego typu kwestie, podczas gdy większość nie angażuje się tak bardzo jak powinna. W ramach serii Boardroom Frontier, badanie Deloitte przeprowadzone na początku 2022 roku objęło ponad 500 dyrektorów i przedstawicieli kadry zarządzającej; jego uzupełnieniem były rozmowy z liderami, dyrektorami i ekspertami w celu uzyskania pełnego obrazu inicjatyw podejmowanych przez kierownictwo firm na całym świecie w obszarze technologii.

Okazuje się, że poziom zaangażowania zarządu w kwestie technologiczne od lat utrzymuje się na tym samym poziomie; wielu członków zarządu nie posiada wystarczającej wiedzy, aby zadawać merytoryczne pytania i skutecznie wkomponowywać technologię w realizację strategii. Ogólnie rzecz ujmując, taka sytuacja prowadzi do rozbieżności między poziomem zaangażowania, jakiego potrzebują firmy, a działaniami podejmowanymi przez zarząd.

Tymczasem, jak można przeczytać w najnowszej publikacji Deloitte Global, rozwiązania cyfrowe i zaawansowane technologie, jak na przykład platformy chmurowe czy sztuczna inteligencja (AI), „wprowadzają błyskawiczne i dogłębne zmiany w sposobie funkcjonowania firm oraz wpływają na prowadzenie działań konkurencyjnych”.4 „Innowacje, często wspierane przez olbrzymie platformy chmurowe, uzupełniają się, tworząc możliwości biznesowe, które jeszcze kilka lat temu po prostu nie istniały.”5

Zgodnie z przewidywaniami w 2022 roku światowe wydatki w obszarze IT wyniosą łącznie 4,4 tryliony dolarów, co będzie stanowiło 4% wzrost w porównaniu z rokiem 20216. Jak wskazuje Gartner Inc.7 to samo tyczy się wydatków użytkowników końcowych na usługi chmury publicznej, które w 2022 roku mają wzrosnąć o 20,4%, osiągając poziom 494,7 miliardów dolarów.

Jednocześnie w ciągu ostatnich dwóch lat zaobserwowano zwiększenie intensywności cyberataków na całym świecie. Na przykład, jak czytamy w ostatnim raporcie amerykańskiego Centrum Zasobów dot. Kradzieży Tożsamości (Identity Theft Resource Center), rok 2021 był rekordowy pod względem liczby naruszeń ochrony danych w Stanach Zjednoczonych.8

Na początku 2022 roku setki dyrektorów i członków zarządów, reprezentujących firmy z 55 krajów wzięło udział w badaniu w ramach Deloitte Global Boardroom Program. Jego celem było poznanie obecnego poziomu zaangażowania zarządów w kwestie technologiczne (informacje na temat samego badania i respondentów znajdują się w załączniku). Wyniki badania ujawniły lukę między rosnącą potrzebą większej znajomości kwestii technologicznych a zaangażowaniem i wkładem ze strony członków zarządów.

Czy faktycznie jest tak różowo?

Większość dyrektorów biorących udział w badaniu w ramach Programu Deloitte Global Boardroom dobrze ocenia swój poziom zaangażowania w kwestie techniczne: ponad 80% dyrektorów przyznało, że są raczej pewni swoich umiejętności rozumienia, weryfikacji i podważania strategii i planu dot. wdrażania technologii w swojej organizacji. Spośród nich niemal połowa przyznaje, że w zakresie realizacji planów technologicznych członkowie zarządów ich firm liczą na wsparcie ze strony kadry kierowniczej lub specjalistów zewnętrznych; natomiast jedna czwarta przyznaje, że wszelkimi działaniami technologicznymi zarządza komitet sterujący lub członek zarządu posiadający odpowiednie kompetencje, przy czym tylko jedna dziesiąta dyrektorów uważa, że zarząd sam umiejętnie radzi sobie z tym obszarem. Z kolei w gronie jednej piątej dyrektorów, którzy dostrzegają obszary wymagające poprawy, większość uważa, że członkowie zarządów ich firm „są w pełni zależni” od kadry zarządzającej, a niektórzy sądzą, że zarząd powinien opracować plan poprawy swojego zaangażowania.

W ramach badania zapytaliśmy respondentów o ich plany technologiczne i projekty zakładające stworzenie lepszego biznesu cyfrowego. Wśród głównych inwestycji zaplanowanych na przyszłość wymieniono następujące obszary: zwiększenie zasobów danych, wykorzystanie rozwiązań cyfrowych z myślą o poprawie doświadczenia klienta oraz transformację systemów obrony przed atakami cybernetycznymi (wykres nr 1).

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Główne przeszkody stojące na drodze do większego zaangażowania w kwestie technologiczne

Wśród przeszkód stojących na drodze do sprawowania skutecznego nadzoru przez zarząd, zarówno dyrektorzy, jak i przedstawiciele kadry zarządzającej wymienili pięć następujących obszarów:

  1. Nadmierne poleganie na kierownictwie w zakresie podejmowania decyzji
  2. Ograniczona znajomość kwestii technologicznych po stronie członków zarządu
  3. Brak przejrzystej struktury zarządzania tematami technologicznymi
  4. Brak odpowiednio ustrukturalizowanej informacji zarządczej dot. kwestii technologicznych
  5. Brak jasnego powiązania między technologią a strategią

Zazwyczaj, gdy w zarządzie spółki spoza branży technologicznej zasiada osoba będąca ekspertem w dziedzinie technologii to właśnie jej przypada rola bycia swego rodzaju „tłumaczem od technologii”. W rezultacie zarząd zaczyna zbytnio polegać na jej osądzie, zwalniając niejako resztę członków z odpowiedzialności.

Mark Lillie, lider Programu Deloitte Global CIO, uważa, że osiągnięcie biegłości technologicznej przez dyrektorów firm jest absolutną koniecznością. „Wszyscy członkowie zarządu, bez wyjątku, muszą czuć się swobodnie, gdy poruszane są kwestie technologiczne; ich rolą jest nie tylko wspieranie swoich menedżerów, ale też poddawanie w wątpliwość proponowanych rozwiązań. Brak znajomości technologii i biegłości w tym obszarze może sprawić, że zarząd będzie zbytnio polegał na opiniach kadry kierowniczej, co z kolei może doprowadzić do tego, że straci swoją pozycję w oczach menadżerów.”

Czy ta strona była pomocna?