Raport: Wynagrodzenia prezesów firm w świecie po pandemii COVID-19

Artykuł

Raport: Wynagrodzenia prezesów firm w świecie po pandemii COVID-19

Nowoczesne Rady Nadzorcze a system wynagrodzeń CEO

Rady Nadzorcze

W trakcie globalnej pandemii temat wynagrodzeń kadry zarządzającej jest źródłem wielu pytań dotyczących uczciwości, spełniania oczekiwań interesariuszy oraz odpowiedzialności biznesu wobec szeroko pojętej społeczności.

Wraz z postępującym kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa obserwujemy ciągłe narastanie niepewności. Jedną z niewielu rzeczy, której możemy być pewni w dzisiejszych czasach jest wynagrodzenie CEO firmy. Otóż przy obecnych warunkach biznesowych jedynie nieliczna grupa prezesów osiągnie swoje cele w zakresie skuteczności działania wyznaczone na ten rok.

Jeżeli faktycznie tak jest, co to oznacza z perspektywy przyznawania wynagrodzeń? Jaka będzie reakcja ze strony komitetów ds. wynagrodzeń? I, na koniec, jak zmiany zostaną przyjęte przez akcjonariuszy? Czy na zbliżającym się zgromadzeniu akcjonariusze opowiedzą się za pakietami wynagrodzeń prezesów oraz wprowadzeniem zmian koniecznych z uwagi na pandemię?

Wynagrodzenie prezesów firm w świecie po pandemii COVID-19

Członkowie rady nadzorczej powinni zadbać przede wszystkim o należyte wsparcie dla prezesa i o to, by jego wynagrodzenie było proporcjonalne do jego zaangażowania, do długoterminowych pozytywnych skutków jego działalności, niezależnie od sytuacji kryzysowych, takich jak na przykład pandemia.


John Guziak, Partner, lider zespołu ds. Kapitału Ludzkiego, Deloitte

Aby dojść do sedna tych pytań, firma doradcza Deloitte przeprowadziła wywiady z prezesami różnych organizacji, przewodniczącymi komitetów ds. wynagrodzeń oraz inwestorami instytucjonalnymi. Dzięki temu otrzymaliśmy lepszy wgląd w to, jak wynagrodzenia CEO są postrzegane przez różne grupy.

Debata na temat wynagrodzeń prezesów firm w samym środku pandemii z oczywistych powodów budzi kontrowersje. Na pierwsze miejsce wysuwa się kwestia uczciwości, solidarności z akcjonariuszami, pytanie o odpowiedzialność społeczną w trudnych czasach, nie mówiąc już o pytaniach o to, nad czym ma kontrolę prezes firmy, a nad czym nie, niezależnie od tego, jak bardzo by się starał. Jasne jest przy tym, że zmienił się ton dyskusji między zarządem firmy z jednej a radą nadzorczą i inwestorami z drugiej strony.

Dorota Snarska-Kuman, Partner w dziale Audit & Assurance, liderka Programu Rady Nadzorcze w Deloitte

 


Wynagrodzenie prezesów firm w świecie po pandemii COVID-19: pobierz PDF

 

Czy ta strona była pomocna?