Dobre praktyki nie tylko w teorii – Komitet Audytu na straży ładu korporacyjnego

Punkty widzenia

Dobre praktyki nie tylko w teorii – Komitet Audytu na straży ładu korporacyjnego

Biuletyn Rad Nadzorczych (grudzień 2021)

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"
Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Dobre praktyki nie tylko w teorii – Komitet Audytu na straży ładu korporacyjnego

Utworzenie Komitetu Audytu to ustawowy obowiązek wszystkich jednostek zainteresowania publicznego oraz dobra praktyka spółek powołujących takie komitety z własnej woli. Aby pomóc spółkom sprostać tym wymogom, grupa ekspertów i praktyków przygotowała dokument Dobre Praktyki Komitetów Audytu 2021.

> Dowiedz się więcej

Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych dotyczące rad nadzorczych

Wskazywano, że w obecnym stanie prawnym rady nadzorcze nie zawsze mogą wykonywać swoje obowiązki w sposób zupełny ze względu na zbyt ograniczone uprawnienia. W odpowiedzi, 1 października 2021 roku izba niższa Parlamentu skierowała do prac w komisji projekt nowelizacji Kodeksu. Projekt nowelizacji zmierza przede wszystkim do uporządkowania struktur właścicielskich w grupach spółek i doprecyzowania zasad ich działania, jednak przy okazji wprowadzenia go projektodawca wyposaża również rady nadzorcze w narzędzia umożliwiające realizowanie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego, a także proponuje wyeliminowanie niektórych wątpliwości podnoszonych przez przedsiębiorców i przedstawicieli doktryny.

> Dowiedz się więcej

Postawy inwestorów na walnych zgromadzeniach w sezonie 2021

Na obecną sytuację przedsiębiorstw znaczący wpływ mają zmienne oczekiwania inwestorów, którzy coraz mocniej się angażują, aktywnie uczestniczą w kształtowaniu polityki firmy, głosują na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy i chcą oddziaływać na prezentowane postawy i podejmowane działania. Wiąże się z tym ryzyko chaosu, powodowanego różnorodnością głosów i dążeń: dawna bierność inwestorów ograniczających się do uczestnictwa w badaniach rynku ustąpiła miejsca opiniom, stanowiącym podstawę opracowywania szerokiej gamy zasad i wytycznych. Zmiana taka w pewnym stopniu zależy od profilu danego inwestora instytucjonalnego, miejsca prowadzenia działalności oraz obowiązującego prawa.

> Dowiedz się więcej 

 

60 proc. komitetów audytu nie zajmuje się regularnie kwestiami zmian klimatu

Brak jasnej strategii uniemożliwia komitetom audytu właściwy i skuteczny nadzór nad procesami dotyczącymi ograniczania zmian klimatu, prowadzonymi w ich instytucjach – wynika z raportu The Audit Committee Frontier –addressing climate change, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. W globalnym badaniu prawie połowa przedstawicieli komitetów audytu ocenia, że nie ma zasobów i zaplecza potrzebnego do skutecznego zajęcia się tą tematyką i zrozumienia wpływu zmian klimatu na biznes.

> Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?