Wpływ trendów technologicznych na nadzór i zarządzanie – nowe spojrzenie

Artykuł

Wpływ trendów technologicznych na nadzór i zarządzanie – nowe spojrzenie

Plan działania Rady Nadzorczej

Rada nadzorcza posiada wielu interesariuszy – udziałowców/akcjonariuszy, pracowników, dostawców, klientów i lokalne społeczności. Spełnienie oczekiwań tak zróżnicowanej grupy to nie lada wyzwanie. Źródłem obaw wszystkich wymienionych grup, a tym samym powracającym tematem debat podczas posiedzeń rady nadzorczej, jest technologia. Powszechna cyfryzacja stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia. Z jednej strony rewolucja technologiczna pozwoliła uzyskać większy efekt skali i zmieniła procesy gospodarcze w każdej branży, z drugiej możliwości, jakie oferuje technologia, to również większe nierówności gospodarcze, ostrzejsze wymogi regulacyjne oraz mniejsze zaufanie konsumentów.

Członkom rad nadzorczych jeszcze trudniej podejmować świadome decyzje w tym obszarze. Po części jest to spowodowane błyskawicznym wzrostem zaawansowania technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa. Raport Deloitte „2023 Tech Trends” przedstawia możliwą strukturę, według której mogą przebiegać rozmowy dotyczące tego obszaru prowadzone podczas posiedzeń rady nadzorczej. W szczególności raport proponuje przyjęcie holistycznego podejścia do nadzoru, w którym technologię wykorzystuje się ze względu na jej przydatność w konkretnych procesach, a nie jej nowoczesność czy innowacyjność. Innymi słowy: o tym, jak najlepiej wbić gwóźdź, decyduje wielkość gwoździa i materiał, z jakiego jest on zrobiony – nie nowatorska koncepcja młotka. Ta zasada sprawdza się nawet w sytuacji, gdy młotek, którym dysponujemy to inteligentne narzędzie połączone z naszym smarfonem i udzielające instrukcji głosowych.

On the board’s agenda. Rethinking how tech trends shape governance and oversight

Na czym polega skuteczny nadzór nad technologią?

Analiza przeprowadzona przez Deloitte pokazuje, w jaki sposób otoczenie technologiczne zmienia się nieustannie pod wpływem czynników innowacyjnych i podstawowych kwestii związanych w wykorzystaniem technologii. Interakcja, informacja i obliczenia to innowacje, które zdecydowały o kształcie niemal każdej zmiany technologicznej. Są to główne czynniki stojące za każdą poważną innowacją technologiczną w dzisiejszych czasach, tj. od czasu pierwszego komputera osobistego do technologii metaverse. U ich podłoża z kolei leżą trzy podstawowe założenia: technologia jako biznes, cyberbezpieczeństwo i zaufanie oraz modernizacja systemu podstawowego. Łącznie powyższe czynniki pokazują, w jaki sposób trendy technologiczne wpływają na oczekiwania interesariuszy.

Jakie pytania zadawać, aby pokierować dyskusją na posiedzeniu rady nadzorczej?

Innowacja, która była na topie jeszcze na początku 2023 r., najprawdopodobniej już schodzi na drugi plan. Jednak bez względu na formę nadzór sprawowany z zastosowaniem rozwiązań technologicznych może nie tylko ograniczyć ryzyko, lecz również zwiększyć przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Pytania do rozważenia:

  • Czy strategia technologiczna jest spójna z wartościami firmy w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu i gwarantowania równości? Czy stosuje się metody sprawdzające, czy kierownictwo odnosi się do powyższych wartości na każdym etapie procesu decyzyjnego?
  • Jaką strategię stosuje firma, aby aktywnie monitorować szanse i zagrożenia wynikające ze zmian w otoczeniu technologicznym?
  • Jak wygląda procedura ustalania, czy dana innowacja będzie rozwijana i stosowana w procesach gospodarczych?
  • Czy zastosowanie proponowanej technologii rozwiąże określony, nadrzędny problem w sposób, który jest spójny ze strategicznym planem organizacji?
  • Jakie ryzyko i zagrożenia mogą wiązać się z zastosowaniem (lub niezastosowaniem) danej technologii?
  • Czy opracowanie wszechstronnej strategii wymaga zaangażowania innych wewnętrznych interesariuszy, poza przedstawicielami kierownictwa odpowiedzialnego za technologie? Kiedy zaangażować interesariuszy zewnętrznych?
  • W jaki sposób decyzja o zastosowaniu (lub niezastosowaniu) innowacji może zwiększyć (zmniejszyć) zaufanie wśród interesariuszy rady nadzorczej?
Czy ta strona była pomocna?