Mapa drogowa dekarbonizacji dla rad nadzorczych i zarządów

Artykuł

Mapa drogowa dekarbonizacji dla rad nadzorczych i zarządów

Dekarbonizacja

Sprawnie działające firmy muszą działać zarówno wobec łagodzenia skutków jak i podejmowania kroków adaptacyjnych w kwestii dekarbonizacji. Jednak niektóre sektory i obszary geograficzne będą bardziej narażone na konsekwencje zmian klimatycznych (np. produkcja rolna), podczas gdy inne w większym stopniu będą przyczyniać się do globalnego ocieplenia (np. firmy wytwarzające energię elektryczną z paliw kopalnych). W zależności od lokalizacji i sektora, w którym działa firma, kwestie te będą wymagały większej lub mniejszej uwagi.

Dlaczego należy ograniczać emisyjność?

Ograniczenie wykorzystania technologii produkujących duże ilości dwutlenku węgla jest niezwykle ważne z perspektywy budowania odporności na ryzyko fizyczne i ryzyko związane z etapem przejściowym. Z raportu IPCC pt. „1,5 stopnia” wynika, że – aby mieć choćby umiarkowaną szansę na ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C – począwszy od roku 2020 dopuszczalny bilans globalnej emisji dwutlenku węgla nie może przekroczyć ekwiwalentu 500 gigaton (Gt CO2 -e). Zwiększenie szansy powodzenia (do 67%) powoduje zmniejszenie dozwolonego bilansu emisji do 400 Gt CO2 -e. Jeżeli uwzględnimy obecny roczny poziom globalnej emisji i aktualne prognozy wzrostu oraz zobowiązania podejmowane przez różne kraje, bilans, jaki mamy do dyspozycji może ulec wyczerpaniu do roku 2030.
 

Możliwości są znaczne

Deloitte Economics Institute szacuje, że dzięki ograniczeniu ocieplenia do 1.5°C lokalne gospodarki regionu Azji i Pacyfiku, Stanów Zjednoczonych i Europy mogą łącznie wzrosnąć o 47 bilionów dolarów do 2070 roku w porównaniu ze stanem zakładającym brak działań na rzecz ochrony klimatu, skutkujących ociepleniem o 3°C.


Interesariusze klimatyczni. Jak najistotniejsze grupy zachowują się dziś, a jak będą się zachowywać w przyszłości?

Interesariusze mogą reagować na wydarzenia związane z klimatem w sposób przewidywalny lub nieprzewidywalny, co stwarza zagrożenia i możliwości dla firm (zarówno ekonomiczne, jak i nieekonomiczne).


Znaczenie dla zarządu i rady nadzorczej oraz ich liderów

Ryzyko ekonomiczne związane z zachowaniem interesariuszy i ich reagowaniem na wydarzenia klimatyczne może obejmować zmieniający się koszt kapitału, częstsze i bardziej skuteczne spory sądowe, zmianę polityki skutkującą zwiększeniem kosztów prowadzenia działalności, zmniejszenie liczby klientów lub trudności w pozyskiwaniu dostawców spełniających wymogi celów emisyjnych. Aż 60 proc. respondentów badania Deloitte Global 2021 Millennial and Gen Z Survey wskazało na obawy, że w następstwie pandemii przedsiębiorstwa będą przywiązywać mniejszą wagę do przeciwdziałania zmianom klimatu. Jeśli firmy znajdą sposób, aby nadać priorytetowe znaczenie zmianom klimatycznym i jednocześnie zająć się wyzwaniami wynikającymi z pandemii, prawdopodobnie przełoży się to bezpośrednio na wzrost poparcia interesariuszy.


Wezwanie do działania

Rośnie znaczenie należytego zrozumienia punktu widzenia interesariuszy na temat wydarzeń i zagrożeń klimatycznych, a także wiedzy o tym, w jaki sposób interesariusze mogą wpływać na opinie innych interesariuszy o zagrożeniach lub działaniach firmy. Na przykład, reakcje społeczności na nowe projekty mogą znaleźć swoje odbicie w działaniach rządów, a stanowiska organizacji pozarządowych mogą przełożyć się na zachowanie i wymagania inwestorów.

Przewodnik - The Chairperson's Guide to Decarbonization

The Chairperson's Guide to Decarbonization

Understanding the decarbonization roadmap

BRIEFING PAPER
APRIL 2022

Pobierz przewodnik
Czy ta strona była pomocna?