Jak nadążyć za błyskawicznym wzrostem zaawansowania technologicznego i jakie decyzje powinni podejmować członkowie Rad Nadzor

Artykuł

Jak nadążyć za błyskawicznym wzrostem zaawansowania technologicznego i jakie decyzje powinni podejmować członkowie Rad Nadzorczych

Biuletyn Rad Nadzorczych (Maj 2023)

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"
Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Rozwijająca się cyfryzacja stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia - z jednej strony rewolucja technologiczna pozwoliła uzyskać efekt skali i zmieniła procesy gospodarcze, z drugiej możliwości, jakie oferuje technologia, mogą skutkować nierównościami w gospodarce, ostrzejszymi wymogami regulacyjnymi oraz mniejszym zaufaniem konsumentów. Serdecznie zapraszam do przeczytania najnowszego wydania Biuletynu dla Rad Nadzorczych. W tym wydaniu przedstawimy Państwu wpływ trendów technologicznych na kwestie zarządzania i nadzoru nad firmami, istotność wykorzystania i gromadzenia danych, a także przedstawimy najnowsze trendy w obszarze zarządzania ESG. Zachęcam Państwa do przeczytania pełnej wersji majowego biuletynu oraz do udziału w bezpłatnych wydarzeniach.

Łączę wyrazy szacunku,


- Dorota Snarska-Kuman, 
Partner w Audycie FSI, liderka Programu Rad Nadzorczych Deloitte

Zapraszamy Państwa do lektury i subskrypcji nowej publikacji naszego biuletynu adresowanego do obecnych i przyszłych członków rad nadzorczych.

W tym wydaniu:

Wpływ trendów technologicznych na nadzór i zarządzanie – nowe spojrzenie

Rada nadzorcza posiada wielu interesariuszy – udziałowców/akcjonariuszy, pracowników, dostawców, klientów i lokalne społeczności. Spełnienie oczekiwań tak zróżnicowanej grupy to nie lada wyzwanie. Źródłem obaw wszystkich wymienionych grup, a tym samym powracającym tematem debat podczas posiedzeń rady nadzorczej, jest technologia.

Dowiedz się więcej

Kluczowym elementem procesu decyzyjnego w firmach rodzinnych jest wykorzystanie potencjału danych

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane przez członków zarządu i rad nadzorczych. Panujący natłok informacyjny nie sprzyja wykorzystaniu odpowiednich danych w procesie decyzyjnym. W przeszłości członkowie rad nadzorczych skupiali się na strategii i wynikach finansowych, jednak niedawne zdarzenia sprawiły, że więcej uwagi wymagają takie kwestie jak: zarządzanie cyberbezpieczeństwem, zasobami ludzkimi i ESG. Zaawansowane analizy stają się kluczowym elementem procesu decyzyjnego wykorzystującego potencjał danych.

Dowiedz się więcej

Najnowsze trendy w obszarze zarządzania ESG w roku 2023. Plan działania komitetu audytu

Nie ma uniwersalnego rozwiązania, które pozwoliłoby zarządzać kwestiami ESG. Każde przedsiębiorstwo musi uwzględniać swoją wyjątkowość, o której stanowią: struktura organizacyjna, globalny zasięg, wpływ środowiskowy, otoczenie biznesowe oraz wymogi branżowe. Ponadto szeroka gama tematów, na którą składa się ESG, nierzadko nie wpisuje się idealnie w zakres obowiązków jednego organu. Spółki coraz częściej decydują się na wprowadzenie ram ładu korporacyjnego, które określają zakres obowiązków rady nadzorczej i różnego rodzaju komitetów wchodzących w ich skład.

Dowiedz się więcej

Trendy Technologiczne 2023 - raport Deloitte

Przedstawiamy sześć trendów technologicznych, które będą miały wpływ na rozwój firm w nadchodzących latach. Zarządzanie technologią, bezpieczeństwo i zaufanie w świecie cyfrowym oraz modernizacja platform stanowiących podstawę działania przedsiębiorstwa. Te dodatkowe wymiary przypominają, że technologia jest odpowiedzią na potrzeby biznesowe oraz że inwestycje w IT muszą wpisywać się w dotychczasowy krajobraz firmy, aby możliwy był rozwój i stabilne działanie całej organizacji.

Dowiedz się więcej

Bezpłatne wydarzenia:

Webinar: Blockchain w sektorze bankowym

W ostatnich latach można zaobserwować coraz większe wykorzystanie technologii Blockchain i rozproszonych rejestrów (DLT) w sektorze finansowym. Są to elementy, które mogą być inspiracją i pokazują możliwości firmom z innych branż. Zdecentralizowane finanse (DeFi) to ciągle nowy obszar rynku finansowego, posiadający spory potencjał do przemodelowania sposobu funkcjonowania sektora finansowego, który oferuje odejście od architektury zcentralizowanej i potrzeby stosowania zaufanego pośrednika.

31 maja 2023 r., godz. 14:00-15:00

Zarejestruj się

Webinar: Drażliwe tematy dla Komitetu Audytu

Praca komitetu audytu jest kluczem do zaufania, ale jego program szybko się rozwija: Z jakimi drażliwymi tematami zmagają się komitety audytu? Jak zarządy powinny myśleć o prognozach w tym trudnym środowisku gospodarczym i geopolitycznym? W jaki sposób komitety audytu mogą dokonywać osądów przy tak szybkich zmianach na rynkach? Oraz wiele więcej.

June 7, 2023 | 11:00 AM in Eastern Time (US and Canada)

Register now
 

Czy ta strona była pomocna?