Rola rady nadzorczej w zarządzaniu kryzysem związanym z pandemią COVID-19

Punkty widzenia

Rola rady nadzorczej w zarządzaniu kryzysem związanym z pandemią COVID-19

Jak i kiedy interweniować

Reagowanie na COVID-19 należy do domeny zarządczej, wymaga ukierunkowania na najwyższym szczeblu i interwencji operacyjnej tak, aby w najtrudniejszych warunkach móc podejmować i wdrażać decyzje, a potem należycie o nich informować.

Nie wolno jednak zapominać o otoczeniu zewnętrznym: interesariuszach, właścicielach, organach regulacyjnych i innych podmiotach – wszystkich, którzy są zaangażowani i patrzą firmie na ręce. Biorąc pod uwagę takie zaostrzenie nadzoru, a także fakt, że w grę wchodzi zagrożenie rentowności organizacji, rada nadzorcza nie może bezczynnie przyglądać się sytuacji z boku.

Ingerowanie być może powoduje dyskomfort, ale w obecnych okolicznościach nie można sobie pozwolić na bierność. Otwarta komunikacja w zakresie ryzyka i możliwości związanych z zaangażowaniem w obecnej, trudnej sytuacji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odrębności organów, wzmocni działania nie tylko zespołu zarządczego, ale również samej rady nadzorczej.

Działania rad nadzorczych definiują sposób, w jaki firmy będą wychodzić z kryzysu, radzić sobie w nowym okresie ożywienia gospodarczego i przynosić korzyści interesariuszom.

COVID-19 a rada nadzorcza: perspektywa przewodniczącego

Przy zachowaniu odrębności organów spółki, rada powinna wspierać zarząd i dążyć do przyjęcia na siebie części obciążeń. Nie ma sprawdzonych sposobów działania w obecnej sytuacji: trzeba być elastycznym i przyjąć pragmatyczne podejście w zarządzaniu organizacją.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wymagana interwencja: rola rady nadzorczej w zarządzaniu kryzysem

Trudności związane z łańcuchem dostaw, płynnością, finansowaniem, nieobecnością pracowników i pracą zdalną to tylko niektóre z wielu problemów, z jakimi muszą zmierzyć się firmy. Właściwa reakcja na kryzys oparta jest na wielu wartościach, t.j. ciągłości działania, odpornym przywództwie, kapitale ludzkim czy planach awaryjnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Walne zgromadzenia akcjonariuszy w czasach epidemii SARS-CoV-2

W ostatnim dniu marca Sejm przyjął ustawę stanowiącą tzw. Tarczę Antykryzysową, w której znowelizowano między innymi Kodeks Spółek Handlowych (k.s.h.), rozszerzając możliwość przeprowadzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WZA) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w spółkach akcyjnych. Oznacza to, że znaczna grupa spółek, których statuty do tej pory nie przewidywały postanowień związanych z e-WZA, od 31 marca może przeprowadzać WZA w tej formie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Działania podjęte w związku z COVID-19 skutkują nowymi rekomendacjami ESMA

Zawirowania w gospodarce wywołane przez rozprzestrzenianie się koronawirusa nie są bez znaczenia dla sprawozdawczości finansowej. Bynajmniej nie jest to obszar, który można odłożyć na później, chociażby z tego względu, że 12 marca b.r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wydał stosowne zalecenia dotyczące sprawozdawczości finansowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PODCAST: Jacek Santorski o tym, co czyni przywódcę liderem w trudnych do zarządzenia czasach | Człowiek. Biznes. Technologia by Wiesław Kotecki

Akt empatii, potencjalne lęki, adaptacja do ograniczeń kwarantanny, zarządzanie zespołem projektowym, ale i tym domowym, jak ogarniać nieład informacyjny i organizować sztab kryzysowy, jak żyć i jak pracować, jak radzić sobie z lekcją pokory jako lider.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Nadchodzące webcasty:

Weź udział w spotkaniu bez wychodzenia z domu.

Webcast Klubu SheXO
Odporność liderek i liderów. Przywództwo w czasie kryzysu.
20 kwietnia 2020 r.

COVID-19 wpływ na rachunkowość
21 kwietnia 2020 r.

„Nowa normalność” dla sektora usług finansowych w Polsce, Europie i Azji
22 kwietnia 2020 r.

Koronawirus - wyzwania dla cyberbezpieczeństwa dziś i jutro
23 kwietnia 2020 r.

Tarcza Antykryzysowa – kluczowe kwestie prawno-podatkowe dla JST w dobie COVID-19
24 kwietnia 2020 r.

Webcast SAP: Efektywne raportowanie JPK_V7M w SAP z wykorzystaniem rozwiązania Deloitte (LIVE DEMO)
27 kwietnia 2020 r. 

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?