Rady nadzorcze

Artykuł

Jakie są najważniejsze zagadnienia i pytania stawiane zarządom i radom nadzorczym w odniesieniu do zmian klimatycznych

Ryzyko i działania związane z klimatem

Biuletyn Rad Nadzorczych (Kwiecień 2023)

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"
Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Szanowni Państwo,

z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć najlepsze życzenia; zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze!

Jest nam niezmiernie miło, że są Państwo z nami przy okazji kolejnych publikacji Biuletynu dla Rad Nadzorczych Deloitte. W tym wydaniu zaprezentujemy tematy, które z niezwykłą dynamiką wchodzą na agendy rad na całym świecie – tematy związane z ESG. W ratingach i ocenach pozafinansowych przedsiębiorstw, uwzględniane są trzy kluczowe elementy: środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym i dlatego są one dziś niezwykle istotne dla członków rad nadzorczych, ale również dla zarządów i wszystkich osób zarządzających przedsiębiorstwami.

W naszej ofercie wiele ciekawych spotkań z inspirującymi gośćmi – zapraszamy do zapisania się na Webinary dla Rad Nadzorczych w języku angielskim - Virtual Board Governance Webinar Series 2023.

Łączę wyrazy szacunku,


- Dorota Snarska-Kuman, 
Partner w Audycie FSI, liderka Programu Rad Nadzorczych Deloitte

Zapraszamy Państwa do lektury i subskrypcji nowej publikacji naszego biuletynu adresowanego do obecnych i przyszłych członków rad nadzorczych.

W tym wydaniu:

Ekspres ESG podatkowym okiem

Newsletter podatkowy dla odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu

Ekspres ESG podatkowym okiem to zbiór informacji na temat aktualnych i przyszłych obowiązków podatkowych związanych z ESG. W naszym biuletynie wskazujemy, jak rozliczać i raportować tzw. zielone podatki i opłaty, jakie wsparcie można uzyskać na prowadzenie działań wspierających zieloną rewolucję, a także w jaki sposób odpowiedzialne zarządzanie podatkami w firmie i zachowanie transparentności podatkowej pozwala realizować cele ESG przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej

Rady nadzorcze i zarządy wobec wartości klimatu dla biznesu

Zarządy i rady nadzorcze borykają się z konsekwencjami zmian klimatu. Problemy dotyczą przede wszystkim tego, jak już widoczne i nowo powstające zagrożenia i możliwości mogą odbić się na działaniach, strategiach i łańcuchach wartości przedsiębiorstwa. Często jednak kadry kierownicze mniej uwagi poświęcają nierównomiernemu oddziaływaniu zmian klimatu na ludzi i społeczności, wpływowi tych zmian na ludzkie działania i zachowania oraz wynikającym z tego konsekwencjom dla działalności biznesowej.

Dowiedz się więcej

Spostrzeżenia na temat najważniejszych kwestii związanych z inicjatywami klimatycznymi na podstawie wywiadów z członkami rad nadzorczych i zarządów

Interesariusze mogą reagować na wydarzenia związane z klimatem w sposób przewidywalny lub nieprzewidywalny, co stwarza zagrożenia i możliwości dla firm (zarówno ekonomiczne, jak i nieekonomiczne). Najważniejsze zagadnienia i pytania stawiane zarządom i radom nadzorczym w odniesieniu do zmian klimatycznych.

Dowiedz się więcej

Mapa drogowa dekarbonizacji dla rad nadzorczych i zarządów

Dekarbonizacja

Sprawnie działające firmy muszą działać zarówno wobec łagodzenia skutków jak i podejmowania kroków adaptacyjnych w kwestii dekarbonizacji. Jednak niektóre sektory i obszary geograficzne będą bardziej narażone na konsekwencje zmian klimatycznych (np. produkcja rolna), podczas gdy inne w większym stopniu będą przyczyniać się do globalnego ocieplenia (np. firmy wytwarzające energię elektryczną z paliw kopalnych).

Dowiedz się więcej

Jak podejmować właściwe decyzje w obliczu zmian klimatycznych?

Program rozwoju kompetencji organów zarządczych i nadzorczych spółek

Rządy zaczynają wdrażać politykę transformacji niskoemisyjnej i zero-emisyjności. Biznes ma tu do odegrania ogromną rolę, ale musi wiedzieć jak ją wypełnić. Klimat powinien stać się dziś obowiązkową częścią troski organów zarządczych i nadzorczych (rad nadzorczych) o spółki, a spółki powinny zająć się klimatem w sposób priorytetowy.

Dowiedz się więcej

O zrównoważonych finansach z Chapter Zero Poland – 5 kluczowych wniosków

20 marca odbyło się pierwsze w tym roku otwarte spotkanie programu Chapter Zero Poland - poświęcone zrównoważonym finansom w kontekście wspierania transformacji klimatycznej biznesu, które zgromadziło grono kilkudziesięciu przedstawicieli_ek zarządów i rad nadzorczych oraz ekspertów i ekspertek. Panel dyskusyjny poprowadziła Irena Pichola, liderka doradztwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej Deloitte. Zapraszamy do zapoznania się z pięcioma kluczowymi wnioskami ze spotkania oraz zapoznania się z podsumowaniem spotkania i obejrzenia debaty.

Dowiedz się więcej

Nadchodzące webinary:

Virtual Board Governance Webinar Series 2023 - Webinary dla Rad Nadzorczych w języku angielskim

Seria wirtualnych spotkań online, skierowana do członków rad nadzorczych i zarządów, podczas których członkowie z różnych branż i regionów geograficznych mogą przedstawiać i wymieniać swoje spostrzeżenia na wybrane tematy.

REGISTER NOW

Deloitte Global Boardroom Webinar - Supply, demand, and inflation: A deep dive for boards

Jakie są implikacje tego przedłużonego okresu presji inflacyjnej – dla budżetów rządowych, dla konsumentów, dla oszczędności i inwestycji oraz dla firm? Czy skutki będą podobne w poszczególnych krajach, czy też będą występować różnice na poziomie regionalnym lub krajowym?

18 kwietnia | 11:00 | online

REGISTER NOW

Deloitte Global Boardroom Webinar - Lessons from the Boardroom: Driving Outperformance from Digital Transformation

Zarządy stają coraz częściej przed pytaniem: jak utrzymać przewagę konkurencyjną w sposób, który nie tylko nadąża za technologią, ale wykorzystuje ją do generowania nowych możliwości strategicznych i zwiększania zysków? Strategiczne uzasadnienie jest jasne od konkurencji z przełomową technologią po pandemie, niepokoje społeczne i zmiany klimatu. A w jaki sposób organizacje i ich zarządy mogą inwestować i dostosowywać się, aby osiągać lepsze wyniki?

9 maja | 11:00 | online

REGISTER NOW

Cykl śniadań podatkowych:

Obowiązki podatkowe w spółkach a odpowiedzialność członka zarządu

Odpowiedzialność karna-skarbowa i należyta staranność na gruncie TP, CIT i VAT

Kwestia odpowiedzialności karnej-skarbowej nabiera w ostatnim czasie coraz większego znaczenia, w szczególności w świetle zaobserwowanej praktyki organów podatkowych, które coraz częściej analizują zidentyfikowane w trakcie kontroli nieprawidłowości pod kątem odpowiedzialności karnej-skarbowej osób sprawujących określone funkcje w organizacji.

Poznaj cykl śniadań podatkowych

Czy ta strona była pomocna?