Obowiązki podatkowe w spółkach a odpowiedzialność członka zarządu

Artykuł

Cykl śniadań podatkowych: Obowiązki podatkowe w spółkach a odpowiedzialność członka zarządu

Odpowiedzialność karna-skarbowa i należyta staranność na gruncie TP, CIT i VAT

Wrocław, Katowice, Warszawa, Poznań, Łódź

Kwestia odpowiedzialności karnej-skarbowej nabiera w ostatnim czasie coraz większego znaczenia, w szczególności w świetle zaobserwowanej praktyki organów podatkowych, które coraz częściej analizują zidentyfikowane w trakcie kontroli nieprawidłowości pod kątem odpowiedzialności karnej-skarbowej osób sprawujących określone funkcje w organizacji.

Zakres podmiotowy odpowiedzialności karnej-skarbowej jest bardzo szeroki. Do odpowiedzialności potencjalnie pociągnięte mogą zostać w szczególności:

  • osoby wskazane w deklaracjach jako działające w imieniu podatnika,
  • osoby wskazane w deklaracjach jako sporządzające deklaracje,
  • osoby prowadzące księgi podatkowe,
  • osoby wystawiające faktury,
  • członkowie zarządu.

W praktyce może to zatem prowadzić do potencjalnego rozszerzenia kręgu osób pociągniętych do odpowiedzialności karnej-skarbowej u podatnika – rozciągając odpowiedzialność na wszystkie osoby znajdujące się na ścieżce akceptacji decyzji.

Im bardziej rozwinięta i skomplikowana struktura organizacyjna danego podmiotu, tym bardziej rośnie znaczenie właściwych procedur i procesów, które porządkują sposób funkcjonowania podmiotu, w szczególności w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych.

Podczas spotkań eksperci Deloitte omówią aktualną praktykę organów podatkowych oraz zagadnienia dotyczące należytej staranności na gruncie cen transferowych oraz CIT i VAT.

 

Dla kogo są przeznaczone spotkania:

Spotkania są przeznaczone dla członków zarządu, dyrektorów finansowych i podatkowych. Liczba miejsc jest ograniczona i nie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania spotkania, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.

Cykl śniadań podatkowych:


Obowiązki podatkowe w spółkach a odpowiedzialność członka zarządu – Wrocław 12 maja 2023 r.

> Zarejestruj się

Obowiązki podatkowe w spółkach a odpowiedzialność członka zarządu – Katowice 16 maja 2023 r.

> Zarejestruj się

Obowiązki podatkowe w spółkach a odpowiedzialność członka zarządu – Warszawa 17 maja 2023 r.

> Zarejestruj się

Obowiązki podatkowe w spółkach a odpowiedzialność członka zarządu – Poznań 19 maja 2023 r.

> Zarejestruj się

Obowiązki podatkowe w spółkach a odpowiedzialność członka zarządu – Łódź 29 maja 2023 r.

> Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?