Śniadanie podatkowe: funkcja członka zarządu a ryzyko podatkowe

Artykuł

Śniadanie podatkowe: Obowiązki podatkowe w spółkach a odpowiedzialność członka zarządu 

Odpowiedzialność karna-skarbowa i należyta staranność na gruncie TP, CIT i VAT

12 maja 2023 r., Wrocław

Kwestia odpowiedzialności karnej-skarbowej nabiera w ostatnim czasie coraz większego znaczenia, w szczególności w świetle zaobserwowanej praktyki organów podatkowych, które coraz częściej analizują zidentyfikowane w trakcie kontroli nieprawidłowości pod kątem odpowiedzialności karnej-skarbowej osób sprawujących określone funkcje w organizacji.

Zakres podmiotowy odpowiedzialności karnej-skarbowej jest bardzo szeroki. Do odpowiedzialności potencjalnie pociągnięte mogą zostać w szczególności:

 • osoby wskazane w deklaracjach jako działające w imieniu podatnika,
 • osoby wskazane w deklaracjach jako sporządzające deklaracje,
 • osoby prowadzące księgi podatkowe,
 • osoby wystawiające faktury,
 • członkowie zarządu.

W praktyce może to zatem prowadzić do potencjalnego rozszerzenia kręgu osób pociągniętych do odpowiedzialności karnej-skarbowej u podatnika – rozciągając odpowiedzialność na wszystkie osoby znajdujące się na ścieżce akceptacji decyzji.

Im bardziej rozwinięta i skomplikowana struktura organizacyjna danego podmiotu, tym bardziej rośnie znaczenie właściwych procedur i procesów, które porządkują sposób funkcjonowania podmiotu, w szczególności w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych.

Podczas spotkań eksperci Deloitte omówią aktualną praktykę organów podatkowych oraz zagadnienia dotyczące należytej staranności na gruncie cen transferowych oraz CIT i VAT.

Agenda

Odpowiedzialność karna-skarbowa:

 • Odpowiedzialność karna-skarbowa – najważniejsze fakty i bieżąca praktyka organów,
 • Rola procedur wewnętrznych w limitowaniu odpowiedzialności karnej-skarbowej.

 

Należyta staranność w obszarze cen transferowych:

 • Połączenie TPR i oświadczenia ws. cen transferowych za rok 2022 i następne a skutki dla odpowiedzialności karnej-skarbowej członków zarządów,
 • Praktyczne aspekty ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rozliczeń oraz obowiązków w zakresie raportowania transakcji z podmiotami powiązanymi.

 

Należyta staranność na gruncie VAT:

 • Należyta staranność na gruncie VAT w kontekście nieświadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym,
 • Kontrola procesu tworzenia deklaracji podatkowych,
 • Inne obszary na gruncie VAT, które są szczególnie istotne dla ograniczenia ryzyk podatkowych oraz KKS.

 

Wymogi należytej staranności w obszarze CIT i MDR:

 • Preferencje w podatku u źródła – oświadczenie zarządu vs. należyta staranność,
 • Przerzucone dochody – weryfikacja warunków wyłączenia,
 • Koszty usług niematerialnych – praktyczne wymogi dokumentacyjne a obieg dokumentów w organizacji,
 • Raportowanie schematów podatkowych – odpowiedzialność zarządu, deklaracja MDR-3.

 

Dla kogo są przeznaczone spotkania:

Spotkania są przeznaczone dla członków zarządu, dyrektorów finansowych i podatkowych. Liczba miejsc jest ograniczona i nie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania spotkania, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.

Szczegóły

Data:
12 maja 2023 r.
Godz. 10:00 – 13:00

Miejsce:
Wrocław, Biuro Deloitte,
Biurowiec Renoma,
ul. Świdnicka 40

Kontakt:
Katarzyna Hulimka
khulimka@deloittece.com

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?