Niewypłacalność kontrahentów

Punkty widzenia

Na agendzie rad nadzorczych w czasie zawirowań

Czynniki ESG

Biuletyn Rad Nadzorczych, 08/2020

Jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 i bieżącymi wydarzeniami wzywającymi do zwrócenia uwagi na kwestie społeczne, biznes zaczął mierzyć się z oczekiwaniami większego zaangażowania szerszego grona interesariuszy. Tempo zmian społecznych i oddziaływania na środowisko dramatycznie wzrosło, a przedsiębiorstwa odczuwają skutki finansowe i gospodarcze zmieniających się oczekiwań.

Wartość dla akcjonariuszy przestaje być dla wielu firm głównym priorytetem, a jej miejsce zaczyna zajmować szeroko pojęty interes publiczny. Ekonomiczne czynniki budowania wartości przedsiębiorstwa (wzrost przychodu, efektywność operacyjna, wartość marki, koszt kapitału, zarządzanie ryzykiem) są ściśle powiązane z czynnikami niefinansowymi. Rola rady nadzorczej wymaga monitoringu egzekucji celu organizacji oraz inicjatyw i działań w obszarze ESG (Environmental, Social, Governance). Pomimo trudnych decyzji, z jakim firmy będą musiały się zmierzyć, proaktywna kontrola oraz zapewnienie przejrzystości działań ESG może sprawić, że przedsiębiorstwa wyjdą z tego trudnego czasu o wiele bardziej odporne i wiarygodne.

Czynniki ESG w czasie zawirowań

Pandemia tylko potwierdziła wpływ, jaki aspekty środowiskowe czy społeczne mogą mieć na biznes, podkreślając ich rolę w kontekście strategii i ryzyka. Czy rady nadzorcze nadal rozumieją i doceniają, że zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem odpornych strategii biznesowych, głównym źródłem strategicznej przewagi i będzie kluczowym elementem odbudowy globalnej gospodarki?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

MSSF 3 - Jest nowa definicja przedsięwzięcia

Definicja przedsięwzięcia jest istotna, ponieważ to od jej spełnienia zależy czy przejęcie zespołu działań i aktywów zostanie rozliczone jako przejęcie biznesu (przedsięwzięcia) czy jako nabycie grupy aktywów. Różnic w rozliczeniu jest sporo, na przykład tylko w pierwszym przypadku może powstać wartość firmy. Co jeszcze jest istotne z punktu widzenia stosowania w praktyce standardu MSSF 3?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność ubezpieczeniową: szanse i zagrożenia

Branża ubezpieczeniowa, jak większość sektorów gospodarki, ucierpiała w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Jak pandemia wpłynie na sektor w perspektywie długo- i średnioterminowej?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

BADANIE: Rada Nadzorcza w obliczu COVID-19: kryzys, doświadczenie, nowa rzeczywistość

Zapraszamy członków oraz przewodniczących rad nadzorczych do udziału w ankiecie – jej wypełnienie zajmuje jedynie 15 minut.

Jak pandemia wpłynęła na spółkę i komunikację z interesariuszami? Z jakich doświadczeń skorzysta w przyszłości?

Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna. Dziękujemy za poświęcony czas i podzielenie się perspektywą!

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU
 

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?