Kryzys

Artykuł

Zarządzanie relacjami z wierzycielami w czasach niepewności

Marzec 2020

Liczba nowych infekcji w Polsce gwałtownie rośnie, a jak dotąd nie ma oznak, że koronawirus SARS-CoV-2 zostanie szybko opanowany. Podczas gdy większość zakażeń i zgonów ma miejsce poza granicami naszego kraju, niepewność gospodarcza nasila się. Ze względu na szeroki możliwy wpływ wieloma kanałami na działalność gospodarczą, warto ocenić realne zagrożenia wynikające ze spadku popytu na usługi i produkty oraz przerwy powstałe w związku z zerwanymi łańcuchami dostaw.

Zakres wsparcia
 

1. Analiza przepływów finansowych z perspektywy obsługi zadłużenia
 • Szczegółowa analiza rachunku przepływów pieniężnych pod kątem źródeł generacji gotówki, oraz kosztów obsługi zadłużenia
 • Analiza i identyfikacja kluczowych punktów w których wydawana jest gotówka
 • Analiza i rewizja modelu finansowego dostarczonego przez zarząd lub księgowość spółki, wsparcie klienta w opracowaniu modelu finansowego w oparciu o przekazane dane zarządcze bądź obrotówki
 • Analiza kowenantów zobowiązań finansowych, wsparcie w modelowaniu spełnienia kowenantów
 • Analiza wrażliwości wyników, pozycji gotówkowej w oparciu o model finansowy Spółki

 

2. Rekomendacja działań
 • Analiza sytuacji operacyjnej Spółki z perspektywy możliwości obsługi istniejącego zadłużenia
 • Identyfikacja i rekomendacja niezbędnych działań dla klienta w związku z możliwością obsługi wierzytelności
   
3. Prowadzenie przyspieszonych negocjacji z wierzycielami
 • Opracowanie materiałów i propozycji dla wierzycieli, które będą zawierać przedstawienie sytuacji spółki oraz propozycję dalszych kroków
 • Wsparcie Spółki w prezentacji wierzycielom materiałów oraz propozycji adresujących zmianę w środowisku biznesowym
 • Wsparcie Klienta w rozmowach z instytucjami finansującymi (bankami, leasingodawcami, faktorami)
   
4. Pozasądowa restrukturyzacja wierzytelności
 • Inicjacja rozmów z bankami na temat posiadanego zadłużenia finansowego i ew. wyzwań związanych z jego obsługą związanych ze zmianą rynkową
 • Wsparcie Spółki w negocjacjach z instytucjami finansującymi

 

5. Wsparcie w sądowej restrukturyzacji spółek
 • Wsparcie Klienta w sądowym procesie restrukturyzacyjnym
 • Opracowanie propozycji układowych w przypadku postępowań restrukturyzacyjnych
 • Analiza planu restrukturyzacyjnego zarządcy i wsparcie dłużnika w przygotowaniu propozycji
 • Wsparcie Klienta w pracy nad modelem finansowym
 • Przygotowanie Spółki do rozmów z wierzycielami (m.in. w postępowaniach sanacyjnych)

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Czy ta strona była pomocna?