Oferowanie kart podarunkowych może stanowić rodzaj świadczenia usługi płatniczej

Analizy

Oferowanie kart podarunkowych może stanowić rodzaj świadczenia usługi płatniczej

Alert prawny 18/2018 | 27 września 2018 r.

Dnia 20 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1075)(„UUP”). Nowelizacja ma na celu implementację Dyrektywy PSD2 do polskiego porządku prawnego. Podmioty mają 6 miesięcy od daty wejścia w życie na dostosowanie się do przepisów znowelizowanej ustawy.

Nowelizacja jest bardzo istotna dla podmiotów, które oferują swoim klientom karty podarunkowe (lub podobne), karty żywieniowe lub świadczą usługi oparte na kartach paliwowych. Podmioty do tej pory często korzystały z wyłączenia stosowania przepisów UUP w ramach tzw. wyjątku dotyczącego ograniczonej sieci dystrybucji. PSD2 ogranicza jednak możliwość korzystania z tego wyłączenia.
 

Przykład:

Stacje paliwowe wydawały karty paliwowe, które umożliwiały zakup oprócz paliwa także produktów z oferty dodatkowej stacji, np. wody lub jedzenia.

Karta podarunkowa pozwalała na zakup towarów od szerokiej grupy sprzedawców, oferujących swoje produkty online na platformie sklepu internetowego.

 


W ślad za Dyrektywą PSD2, nowelizacja UUP ograniczyła zakres stosowania wyłączenia w ramach ograniczonej sieci. Wyłączenie to może mieć zastosowanie w przypadku świadczenia usług opartych na instrumentach płatniczych, które można wykorzystywać jedynie w ograniczony sposób, i które pozwalają posiadaczowi nabywać towary lub usługi wyłącznie w placówkach wydawców tych instrumentów lub w ramach ograniczonej sieci podmiotów, związanych umową handlową bezpośrednio z zawodowym wydawcą tych instrumentów, albo służą wyłącznie do nabywania bardzo ograniczonego zakresu towarów lub usług.
 

Przykład:

Ograniczona sieć

Karta podarunkowa pozwala na zakup produktów jedynie od sprzedawcy lub ograniczonej liczby sprzedawców w ramach sieci franczyzowej. Umożliwienie zakupu towarów od nieograniczonej liczby podmiotów za pomocą karty może powodować dla wydawcy kart konieczność uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności jako instytucja płatnicza.

Ograniczony zakres towarów lub usług

Karta paliwowa umożliwia zakup jedynie paliwa, oleju, płynu do spryskiwaczy i innych produktów powiązanych. W przypadku, gdy będzie umożliwiała zakup wody, jedzenia i gadżetów, wydawanie takiej karty może zostać uznane za niemieszczące się w ramach wyjątku i może wymagać uzyskania zezwolenia.

 


Wskazać należy, że stosowanie wyłączenia w ramach ograniczonej sieci może być poddane ocenie KNF. W przypadku polegania na wyjątku ograniczonej sieci, gdy całkowita wartość transakcji płatniczych dokonanych na podstawie tego wyłączenia podczas ostatnich 12 miesięcy przekracza równowartość 1 000 000 euro, podmiot musi przekazać KNF powiadomienie zawierające opis oferowanych usług, ze wskazaniem, na jakiej podstawie korzysta z wyłączenia od stosowania reżimu ustawy o usługach płatniczych. Następnie KNF dokonuje oceny powiadomienia w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów. Podmioty, które nie spełniają warunków stosowania wyłączenia w ramach ograniczonej sieci, będą miały obowiązek wprowadzić zmiany w prowadzonej działalności lub złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usług płatniczych. Przedsiębiorcy, którzy dojdą do wniosku, że zgodnie z nowymi przepisami ich działalność nie mieści się w granicach omawianego wyjątki, powinni do 20 grudnia 2018 r. dostosować swoją działalność do przepisów ustawy o usługach płatniczych.
 

Deloitte wspiera swoich klientów w dostosowaniu działalności do nowych wymogów UUP m.in. poprzez:

  • Przeprowadzenie kompleksowej oceny prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wydawania kart podarunkowych, kart paliwowych lub innych instrumentów;
  • Zidentyfikowanie obszarów niezgodności i ryzyka regulacyjnego;
  • Określenie możliwości optymalizacji procesów w tym obszarze w oparciu o znajomość rozwiązań funkcjonujących w innych podmiotach;
  • Przygotowanie powiadomienia do KNF z opisem prowadzonej działalności ze wskazaniem podstawy korzystania z wyłączenia;
  • W przypadku uznania, że konieczne jest uzyskanie zezwolenia, wsparcie w uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej, reprezentacji przez KNF.

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Wszystko o PSD2

(Payment Services Directive 2)

Nowa, unijna dyrektywa w sprawie usług płatniczych w całości zastąpi stosowane dotychczas przepisy PSD, a jej implementacja wymagać będzie istotnych zmian w treści obowiązującej ustawy.

Więcej informacji

Czy ta strona była pomocna?