Wszystko o PSD2

(Payment Services Directive 2)

Nowa, unijna dyrektywa w sprawie usług płatniczych w całości zastąpi stosowane dotychczas przepisy PSD, a jej implementacja wymagać będzie istotnych zmian w treści obowiązującej ustawy.