Technology solutions

Usługi

Technologia

Biznes i innowacyjne technologie są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Coraz więcej firm przechodzi transformację cyfrową. Specjaliści ds. technologii Deloitte pomagają klientom zidentyfikować i rozwiązać najważniejsze problemy informatyczne i technologiczne. Gruntowna wiedza branżowa, wieloletnie doświadczenie z zakresu transformacji biznesowej i technologicznej oraz globalna sieć ponad 33 tys. konsultantów technologicznych to nasze mocne strony.

Nasze usługi

Strategia i architektura IT
Eksperci ds. strategii i architektury IT wspierają dyrektorów IT oraz innych liderów biznesowych w tworzeniu i realizacji strategii technologicznych przynoszących wymierne korzyści dla firmy.

Deloitte Digital
Deloitte Digital pomaga firmom wdrażać podejście oparte na myśleniu projektowym i skupiające się na kliencie od etapu tworzenia strategii, po jej realizację.

Information Management and Analytics
Zespół Analytics wykorzystuje zalety i możliwości business intelligence, zarządzania danymi, nowoczesnych technologii, analityki nowej generacji, technologii big data, przetwarzania w chmurze i systemów uczących się.

Integracja systemów
Eksperci ds. integracji systemów pomagają organizacjom rozwiązać problemy wynikające ze złożoności stosowanych technologii. Wspierają firmy podczas wdrażania systemów, zapewniając kompleksowe rozwiązania, a w razie konieczności wsparcie zewnętrzne.

Zarządzanie oprogramowaniem
Zespół ds. zarządzania oprogramowaniem zapewnia elastyczne podejście, które pozwala organizacjom odpowiednio dostosować procesy zarządzania oprogramowaniem do celów biznesowych i technologicznych.

Dostawcy technologii
Doradztwo ds. partnerstw z dostawcami technologii wspiera firmy w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań optymalizujących procesy i zwiększających wyniki, współpracując ze światowymi liderami w zakresie technologii.

SAP
W ramach naszej globalnej sieci 16 tys. specjalistów Deloitte wsparło już ponad 3,5 tys. firm w skutecznym wdrożeniu systemów SAP i osiągnięciu korzyści z tych inwestycji.

Oracle
Ponad 17 tys. specjalistów Deloitte ds. Oracle na całym świecie skutecznie zarządza kompleksowymi projektami międzynarodowymi.

CIO Programme
Program Deloitte skierowany do dyrektorów IT i wyższej kadry zarządzającej wspiera działy IT w rozwiązywaniu problemów oraz przewidywaniu zmian w biznesie, technologiach i zarządzaniu.

Technology solutions

Kontakt

Daniel Martyniuk

Daniel Martyniuk

Partner, Lider doradztwa technologicznego

Daniel ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu oraz doradztwie zarówno strategicznym i operacyjnym, jak i technologicznym. Działając na styku biznesu i technologii, Daniel specjalizuje się w zw... Więcej

Jan Michalski

Jan Michalski

GenAI Leader, Deloitte CE

Jan posiada ponad piętnaście lat doświadczenia w obszarach CRM, mobile, wsparcia sprzedaży oraz obsługi klienta. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych technologii i ich wykorzystaniu w celu popra... Więcej

Paweł Filipowicz

Paweł Filipowicz

Partner, SAP Practice Leader in Deloitte CE

Paweł jest odpowiedzialny za Praktykę SAP w Deloitte w Europie Centralnej ukierunkowaną na wsparcie Klientów realizujących programy transformacyjne, wdrożenia, utrzymania oraz rozwój Platformy SAP ze ... Więcej