System Integration

Usługi

Integracja systemów

Firmy muszą odpowiednio dostosować i zintegrować systemy, aby w pełni wykorzystać potencjał tkwiący w technologiach. Dotyczy to zarówno systemów wewnętrznych, jak i systemów stosowanych przez partnerów, dostawców i klientów.

Eksperci Deloitte ds. integracji systemów pomagają firmom rozwiązać problemy wynikające ze złożoności stosowanych technologii. Wspierają firmy podczas wdrażania systemów, zapewniając kompleksowe rozwiązania, a w razie konieczności wsparcie zewnętrzne. Świadczą usługi doradcze i wdrożeniowe, pomagając organizacjom zarządzać technologiami i związanymi z nimi aktywami.

Renesans fundamentów IT

Organizacje inwestują pokaźne sumy w swoje kluczowe systemy IT, zarówno te opracowane wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Głównym zadaniem takich systemów jest obsługa biznesu, jednak mogą one również stanowić podstawy rozwoju i przyczynić się do opracowywania nowych usług, korzystając z wystandaryzowanych danych i zautomatyzowanych procesów biznesowych. Dlatego wiele firm modernizuje swoje systemy, szuka rozwiązań, które usuną bariery związane ze skalowalnością i wydajnością, i rozbudowuje dotychczasową infrastrukturę, aby umożliwić rozwój nowych innowacyjnych produktów i usług (publikacja w języku angielskim).

Kontakt

Wojciech Sygnowski

Wojciech Sygnowski

Partner, lider obszaru Artificial Intelligence & Data

Wojciech posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie prowadzenia skomplikowanych programów integracji technologii informatycznych wspierających transformacje biznesowe dużych organizacji. Jest cenion... Więcej