CIO & Executive program

Usługi

CIO Programme

Rola dyrektora IT stale ewoluuje wraz z rosnącymi oczekiwaniami względem zarządzanego przez niego działu. Obecnie jego funkcja nie ogranicza się tylko do wdrażania technologii, lecz obejmuje również transformację biznesową i cyfrową firm.

Program Deloitte skierowany do dyrektorów IT i kadry zarządzającej pomaga rozwiązywać pojawiające się problemy i przewidywać zmiany zachodzące w biznesie, technologiach i zarządzaniu. Eksperci Deloitte pomagają dyrektorom IT sprostać pojawiającym się wyzwaniom, oferując dostęp do wiodących analiz na temat trendów technologicznych, badań porównawczych, programów i warsztatów rozwoju zawodowego oraz budując szeroką sieć szefów IT.

Przesuń stronę do:

Wyniki badania CIO 2016-2017 - Priorytety i kluczowe potrzeby dyrektorów IT

Podsumowanie wyników badania CIO 2016 - 2017, w którym uczestniczyło ponad 1200 liderów IT z 48 krajów świata. Respondenci reprezentowali 23 sektory gospodarki, dzięki czemu zebrane odpowiedzi pokazują szeroką perspektywę zaawansowania i kierunków rozwoju działów IT w różnych branżach. Celem badania Deloitte było przeanalizowanie profilu obecnych CIO, m.in. posiadanych przez nich kompetencji, zdobytych doświadczeń, istniejących relacji z innymi liderami organizacji oraz zrozumienie sposobu działania CIO w środowisku biznesowym, w szczególności roli, jaką odgrywają we wdrożeniu strategii biznesowej organizacji.

executive management program

Kontakt

Daniel Martyniuk

Daniel Martyniuk

Partner

Daniel ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu oraz doradztwie zarówno strategicznym i operacyjnym, jak i technologicznym. Działając na styku biznesu i technologii, Daniel specjalizuje się w zw... Więcej