Technology Strategy & Transformation

Usługi

Technology Strategy & Transformation

Nasi fachowcy służą pomocą w procesie modyfikacji strategii informatycznej i wdrażania systemów i rozwiązań, w tym najnowocześniejszych narzędzi, działających w chmurze. Zmiany te umożliwiają poprawę efektywności działania wszystkich komórek organizacyjnych.

Wymagania stawiane szefom pionów IT przypominają trochę koncert życzeń. Oczekuje się od nich nie tylko tworzenia, utrzymania i minimalizacji zakłóceń działania podstawowych rozwiązań technologicznych, ale również aktywnego wspierania innowacji, rozwoju poszukiwanych kwalifikacji oraz nowych produktów, co nie zwalnia ich z obowiązku dopilnowania właściwego poziomu zysku.

Współpraca z naszymi specjalistami ds. strategii technologicznej i transformacji może jednak ułatwić im życie. Pomagamy firmom w opracowywaniu strategii i wdrażaniu systemów, które przyczyniają się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa i maksymalizacji zysków. Fachowcy Deloitte dysponują głęboką wiedzą i doświadczeniem, umożliwiającym rozwiązanie nawet bardzo złożonych problemów, niezależnie od tego, czy dotyczą wymiany systemu informatycznego, czy jego przekształcenia i wdrożenia procesów o wysokiej wydajności, zapewniających oczekiwany rozwój.
 
Oferta zespołu specjalistów ds. strategii, wizji i architektury (Technology Strategy, Vision & Architecture) obejmuje opracowanie wizji, strategii i mapy drogowej szeroko zakrojonych programów transformacji infrastruktury informatycznej i działalności operacyjnej firmy oraz dopasowania zmian technologicznych do wyznaczonych przez nią celów. Wspólnie z kierownictwem wyższych szczebli określamy kierunek rozwoju technologii, pomagamy zdefiniować stan docelowy, w tym pożądane komponenty - takie jak usługi w chmurze i procesy przeprowadzane na własnym sprzęcie - i sporządzamy plany transformacji.

Wskazujemy klientom drogę w labiryncie architektury systemu, aplikacji, danych i infrastruktury. Pomagamy również wybrać dostawców odpowiednich technologii, udzielając wskazówek dotyczących złożonych problemów, takich jak interakcja między elementami danego rozwiązania, co umożliwia osiągnięcie oczekiwanych wyników, poziomu bezpieczeństwa i skalowalności.

Nasze podejście do transformacji technologicznej umożliwi zwiększenie wartości, jaką firma generuje dzięki wykorzystaniu technologii. Usługi oferowane przez nasz zespół obejmują inicjatywy redukujące koszty, projektowanie, zarządzanie, analizy porównawcze efektywności oraz wybór rozwiązań, objętych outsourcingiem i zarządzanie nimi.

Zwiększenie zwinności działania i tempa produkcji - to jedne z największych wyzwań, przed jakimi stają szefowie działów IT i technologicznych. Nasi doradcy ds. zwinnych technologii (Enterprise Technology Agility) podsuną Państwu rozwiązania, dzięki którym cykl rozwoju systemu ulegnie skróceniu, a jego działanie - przyspieszeniu. Bliska współpraca z zespołem ds. inżynierii chmury i systemów (Cloud Engineering and Systems Engineering) umożliwi sprawne przejście przez procesy zarządzania zmianą i zwiększenie zdolności firmy do podejmowania inicjatyw pilotażowych, zakończonych sprawnym i udanym wdrożeniem. Dodatkowo członkowie zespołu oferują inne usługi, takie jak coaching, szkolenia, zwinne projektowanie procesów rozwoju, dopracowanie kluczowych wskaźników efektywności, zarządzanie programami itp.

ServiceNow - to oferta dotycząca ultranowoczesnego narzędzia, umożliwiającego optymalizację funkcjonowania firmy w obszarze zarządzania usługami i działalnością IT, zasobów ludzkich, ryzyka i zgodności z przepisami. Jest to platforma nowej generacji, oparta o technologię chmury. Wykorzystanie jej do poprawy wyników działania całego przedsiębiorstwa ułatwiają analizy, opracowywane przez naszych specjalistów, oparte o dobrą znajomość sektora.

Internet Rzeczy nie tylko ułatwia transformację biznesu, ale całkowicie zmienia oblicze wielu sektorów i umożliwia skokowe zwiększanie wydajności. Jest to jednak narzędzie bardzo złożone, którego zastosowanie wymaga głębokiej wiedzy i staranności. Specjaliści Deloitte z zespołu ds. strategii i architektury Internetu Rzeczy (IoT Strategy & Architecture) opracują dla Państwa strategię, wizję, mapę drogową i architekturę, umożliwiającą zastosowanie Internetu Rzeczy i jego integrację z działalnością operacyjną. Wspólnie zidentyfikujemy możliwości, jakie daje firmie Internet Rzeczy, ustalimy kierunek zmian technologicznych i zaprojektujemy architekturę, udzielimy porad, dotyczących jej podstawowych elementów - na przykład sensorów, pobierania i analizy big data, przetwarzania w czasie realnym oraz integracji z innymi systemami informatycznymi.

Wymagania stawiane szefom pionów IT przypominają trochę koncert życzeń. Oczekuje się od nich nie tylko tworzenia, utrzymania i minimalizacji zakłóceń działania podstawowych rozwiązań technologicznych, ale również aktywnego wspierania innowacji, rozwoju poszukiwanych kwalifikacji oraz nowych produktów, co nie zwalnia ich z obowiązku dopilnowania właściwego poziomu zysku.

Współpraca z naszymi specjalistami ds. strategii technologicznej i transformacji może jednak ułatwić im życie. Pomagamy firmom w opracowywaniu strategii i wdrażaniu systemów, które przyczyniają się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa i maksymalizacji zysków. Fachowcy Deloitte dysponują głęboką wiedzą i doświadczeniem, umożliwiającym rozwiązanie nawet bardzo złożonych problemów, niezależnie od tego, czy dotyczą wymiany systemu informatycznego, czy jego przekształcenia i wdrożenia procesów o wysokiej wydajności, zapewniających oczekiwany rozwój.
 
Oferta zespołu specjalistów ds. strategii, wizji i architektury (Technology Strategy, Vision & Architecture) obejmuje opracowanie wizji, strategii i mapy drogowej szeroko zakrojonych programów transformacji infrastruktury informatycznej i działalności operacyjnej firmy oraz dopasowania zmian technologicznych do wyznaczonych przez nią celów. Wspólnie z kierownictwem wyższych szczebli określamy kierunek rozwoju technologii, pomagamy zdefiniować stan docelowy, w tym pożądane komponenty - takie jak usługi w chmurze i procesy przeprowadzane na własnym sprzęcie - i sporządzamy plany transformacji.

Wskazujemy klientom drogę w labiryncie architektury systemu, aplikacji, danych i infrastruktury. Pomagamy również wybrać dostawców odpowiednich technologii, udzielając wskazówek dotyczących złożonych problemów, takich jak interakcja między elementami danego rozwiązania, co umożliwia osiągnięcie oczekiwanych wyników, poziomu bezpieczeństwa i skalowalności.

Nasze podejście do transformacji technologicznej umożliwi zwiększenie wartości, jaką firma generuje dzięki wykorzystaniu technologii. Usługi oferowane przez nasz zespół obejmują inicjatywy redukujące koszty, projektowanie, zarządzanie, analizy porównawcze efektywności oraz wybór rozwiązań, objętych outsourcingiem i zarządzanie nimi.

Zwiększenie zwinności działania i tempa produkcji - to jedne z największych wyzwań, przed jakimi stają szefowie działów IT i technologicznych. Nasi doradcy ds. zwinnych technologii (Enterprise Technology Agility) podsuną Państwu rozwiązania, dzięki którym cykl rozwoju systemu ulegnie skróceniu, a jego działanie - przyspieszeniu. Bliska współpraca z zespołem ds. inżynierii chmury i systemów (Cloud Engineering and Systems Engineering) umożliwi sprawne przejście przez procesy zarządzania zmianą i zwiększenie zdolności firmy do podejmowania inicjatyw pilotażowych, zakończonych sprawnym i udanym wdrożeniem. Dodatkowo członkowie zespołu oferują inne usługi, takie jak coaching, szkolenia, zwinne projektowanie procesów rozwoju, dopracowanie kluczowych wskaźników efektywności, zarządzanie programami itp.

ServiceNow - to oferta dotycząca ultranowoczesnego narzędzia, umożliwiającego optymalizację funkcjonowania firmy w obszarze zarządzania usługami i działalnością IT, zasobów ludzkich, ryzyka i zgodności z przepisami. Jest to platforma nowej generacji, oparta o technologię chmury. Wykorzystanie jej do poprawy wyników działania całego przedsiębiorstwa ułatwiają analizy, opracowywane przez naszych specjalistów, oparte o dobrą znajomość sektora.

Internet Rzeczy nie tylko ułatwia transformację biznesu, ale całkowicie zmienia oblicze wielu sektorów i umożliwia skokowe zwiększanie wydajności. Jest to jednak narzędzie bardzo złożone, którego zastosowanie wymaga głębokiej wiedzy i staranności. Specjaliści Deloitte z zespołu ds. strategii i architektury Internetu Rzeczy (IoT Strategy & Architecture) opracują dla Państwa strategię, wizję, mapę drogową i architekturę, umożliwiającą zastosowanie Internetu Rzeczy i jego integrację z działalnością operacyjną. Wspólnie zidentyfikujemy możliwości, jakie daje firmie Internet Rzeczy, ustalimy kierunek zmian technologicznych i zaprojektujemy architekturę, udzielimy porad, dotyczących jej podstawowych elementów - na przykład sensorów, pobierania i analizy big data, przetwarzania w czasie realnym oraz integracji z innymi systemami informatycznymi.

Deloitte ma szeroką ofertę usług w obszarze metod zwinnych. Widzimy, że produkty cyfrowe można tworzyć o wiele szybciej i taniej jeśli ludzie będą zorganizowani wokół produktów a nie wokół wydzielonych funkcji. Wymaga to dużej zmiany, w której pomagamy naszym Klientom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Obecnie technologie stanowią niezbędny element realizacji strategii i optymalizacji działalności wielu firm. Zespół Deloitte ds. strategii i architektury IT wspiera dyrektorów IT w tworzeniu i realizacji strategii technologicznych przynoszących ponadprzeciętne korzyści dla organizacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ostatnie lata to okres ogromnego wzrostu przetwarzanych przez organizacje danych. Aby móc podejmować decyzję w oparciu o dane niezbędna jest skuteczna praktyka zarządzania nimi. Jak efektywnie wdrożyć Data Governance żeby spełniało cele i wymagania biznesowe? Jak zbudować świadomość o wadze danych w przedsiębiorstwie? Jaką technologię wykorzystać? Jak utrzymać i rozwijać dojrzałą praktykę Data Governance? Na te i inne pytania odpowiedzi dostarcza nasz zespół. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nowa technologia dostarczana za pośrednictwem platformy ServiceNow umożliwia kadrze zarządzającej przegląd sposobu działania i wydajności całego ekosystemu IT.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

„Zwinne organizacje”
Skuteczna pigułka wiedzy o agile

Nie przegap najnowszych treści

Kontakt:

Daniel Martyniuk

Daniel Martyniuk

Partner, Lider doradztwa technologicznego

Daniel ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu oraz doradztwie zarówno strategicznym i operacyjnym, jak i technologicznym. Działając na styku biznesu i technologii, Daniel specjalizuje się w zw... Więcej

Anna Wiącek-Kocot

Anna Wiącek-Kocot

Partner w Zespole Strategii i Transformacji IT

Anna ma dwudziestoletnie doświadczenie w konsultingu i usługach IT dla biznesu. Specjalizuje się w obszarze projektowania i wdrażania rozwiązań technologicznych, budowania strategii IT oraz redefinicj... Więcej