Agile

Rozwiązania

Doradztwo w obszarze Agile

Deloitte ma szeroką ofertę usług w obszarze metod zwinnych. Widzimy, że produkty cyfrowe można tworzyć o wiele szybciej i taniej jeśli ludzie będą zorganizowani wokół produktów a nie wokół wydzielonych funkcji. Wymaga to dużej zmiany, w której pomagamy naszym Klientom.

Oferowane usługi

AGILE TRANSFORMATION

Prowadzenie całościowej zmiany struktury i kultury organizacyjnej, pozwalającej budować cyfrowe produkty, przyspieszając czas wejścia na rynek, optymalizując stosunek wygenerowanej wartości do doniesionych kosztów oraz poprawiając retencję zespołów deweloperskich. W trakcie zwinnych transformacji redefiniujemy procesy w obszarze zarządzania projektami i produktami, PMO, wyznaczania celów (np. przez metodę OKR) oraz planowania, podejmowania i kaskadowania decyzji biznesowych. W organizacjach, które swoją działalność opierają na rozwiązaniach technologicznych doradzamy również jak dostosować architekturę, infrastrukturę IT, systemy oraz narzędzia wspierające do stosowania metod zwinnych na szeroką skalę.

C-LEVEL AGILITY LAB

Całodniowe, praktyczne i interaktywne warsztaty dla kadry zarządzającej na temat zwinnych transformacji. Podczas warsztatów konsultanci Deloitte dzielą się swoją wiedzą na temat najpopularniejszych podejść, koncepcji i schematów, opierających się na studiach przypadków z projektów przeprowadzonych w ubiegłych latach. Efektem warsztatu jest wspólne wypracowanie wysokopoziomowej wizji transformacji agile oraz potwierdzenie najważniejszych pryncypiów dla zmiany. Istnieje możliwość zaangażowania międzynarodowych ekspertów oraz dopasowania standardowej agendy do Państwa oczekiwań i bieżących potrzeb.

AGILITY HEALTH CHECK

Obecnie już każda organizacja deklaruje, że posiada „agile” jednak obserwujemy, że jest na skrajnie różnych stadiach rozwoju. Nasza oferta „Agility Health Check” pozwala na określenie poziomu zaawansowania w adaptacji metody Scrum w pięciu obszarach na podstawie 80 kryteriów. Opracowanie rekomendacji usprawnień (eksperymentów do przetestowania) dla zespołów zwinnych, które zostaną zawarte w kompleksowym raporcie. Ponadto, Deloitte posiada narzędzia do oceny ram postępowania SAFe oraz do zbadania poziomu zwinności całej organizacji.

PORTFOLIO MANAGEMENT

Częstym wyzwaniem w organizacjach, które zaczynają praktykować metody zwinne na szeroką skalę, jest dostosowanie obecnych procesów w zakresie zarządzania projektami oraz produktami do realiów agile. Przedstawiciele naszej praktyki regularnie współpracują z szefami jednostek PMO, pomagając im osiągnąć elastyczność w kwestii zmiany planów, jednocześnie zachować transparentność toczących się prac. Naturalną drogą dla PMO jest przemiana w Value Realization Office (VRO), w czym konsultanci Deloitte mogą Państwu pomóc.

AGILE COACHING & BODY LEASING

Usługa wypożyczenia Konsultantów, Starszych Konsultantów oraz Menedżerów z doświadczaniem branżowym, pełniących role takie jak: Agile Coach, Scrum Master, Product Owner oraz Agile Program Manager. Nasi konsultanci mają szerokie doświadczenie we wsparciu realizacji transformacji biznesowych i cyfrowych od momentu ich definicji, po wdrożenie i doskonalenie zespołów. W przypadku zapotrzebowania na wybraną kompetencję ekspercką po skorzystaniu z formularza kontaktowego otrzymają Państwo katalog aktualnie dostępnych osób wraz z profilami oraz przypisanymi stawkami godzinowymi za prace w formule Time & Material.

DIGITAL TRANSFORMATIONS

Nasza praktyka wielokrotnie wspierała transformacje cyfrowe w szkoleniu, uruchamianiu i doskonaleniu prac zespołów zwinnych.

Korzyści metod zwinnych

Agile według ekspertów

Obserwujemy, że często słowo „zwinność” utożsamiane jest jedynie z metodami wykorzystywanymi na poziomie poszczególnych zespołów wytwórczych. Naszym zdaniem osiągnięcie prawdziwej zwinności na poziomie organizacji wymaga głębokiej zmiany struktury, wielu procesów, świadomego i konsekwentnego wpływania na kulturę organizacyjną oraz zmianę rozwiązań technologicznych. Część tych zmian jedynie jest możliwa przy odpowiednim zaangażowaniu liderów na poziomie Zarządu, którzy powinni tworzyć odpowiednie warunki dla działań transformacyjnych.

Anna Wiącek-Kocot 
Partnerka, Technology, Strategy & Transformation

W 2021 roku klienci Deloitte nie zastanawiają się już, czy inwestować w zwinną transformację, ale ile, kiedy i jak osiągnąć najlepsze rezultaty. Częstym przekonaniem wśród liderów organizacji jest, że konsultanci są w stanie zaplanować i przeprowadzić zmianę samodzielnie. Nasze doświadczenia pokazują jednak, że realizacja udanej transformacji, która będzie miała długotrwałe, mierzalne i satysfakcjonujące efekty wymaga przede wszystkim zaangażowania wysoko umocowanego zespołu zmiany po stronie danej organizacji. W takiej sytuacji, rola doradców powinna koncentrować się na wskazywaniu możliwych kierunków zmian oraz najlepszych rynkowych praktyk.

Artur Kożuch
Manager | Agile Advisory Practice

„Zwinne organizacje”
Skuteczna pigułka wiedzy o agile

Nie przegap najnowszych treści

Kontakt:

Daniel Martyniuk

Daniel Martyniuk

Partner, Lider doradztwa technologicznego

Daniel ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu oraz doradztwie zarówno strategicznym i operacyjnym, jak i technologicznym. Działając na styku biznesu i technologii, Daniel specjalizuje się w zw... Więcej

Anna Wiącek-Kocot

Anna Wiącek-Kocot

Partnerka w Zespole Strategii i Transformacji IT

Anna ma dwudziestoletnie doświadczenie w konsultingu i usługach IT dla biznesu. Specjalizuje się w obszarze projektowania i wdrażania rozwiązań technologicznych, budowania strategii IT oraz redefinicj... Więcej

Artur Kożuch

Artur Kożuch

Manager | Deloitte Technology

Artur jest Managerem w zespole Technology Strategy & Transformation w warszawskim oddziale Konsultingu Deloitte, gdzie wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności do tworzenia efektywnie pracujących zesp... Więcej

Kontakt marketingowy:

Daniel Dziula

Daniel Dziula

Marketing Manager

Daniel zajmuje się marketingiem w obszarze nowych technologii, transformacji cyfrowej i innowacyjnych rozwiązań. W Deloitte odpowiada za działania komunikacyjne i marketingowe działu konsultingu w tem... Więcej