Agile

Rozwiązania

Doradztwo w obszarze Agile

Deloitte ma szeroką ofertę usług w obszarze Scrum Advisory. Widzimy, że produkty cyfrowe można tworzyć o wiele szybciej i taniej jeśli ludzie będą zorganizowani wokół produktów a nie wokół wydzielonych funkcji. Wymaga to dużej zmiany, w której pomagamy naszym Klientom.

Oferta:

Transformacja Agile

Prowadzenie całościowej zmiany struktury i kultury organizacyjnej, pozwalającej budować cyfrowe produkty, przyspieszając czas wejścia na rynek, optymalizując stosunek wygenerowanej wartości do doniesionych kosztów oraz poprawiając retencję zespołów deweloperskich.

Greenhouse workshop

Warsztat dla kadry zarządzającej na wybrany temat z obszaru korzyści lub adaptacji metody Scrum. Wypracowanie wysokopoziomowych wizji transformacji Agile. Możliwość zaangażowania międzynarodowych ekspertów.

Agile Maturity Assessment

Określenie poziomu zaawansowania w adaptacji metody Scrum w pięciu obszarach na podstawie 80 kryteriów. Opracowanie rekomendacji usprawnień (eksperymentów do przetestowania) dla zespołów i całych organizacji.

Scrum Master

Usługi doświadczonych Scrum Masterów, którzy mogą pomóc zespołom i całym organizacjom usunąć przeszkody w adaptacji Agile. Przez to zwiększyć sosunek wartości do ponoszonych kosztów, uwolnić potencjał skróconych cyklów wytworzonych i poprawić satysfakcję pracowników.

Product Owner Advisor

Usługi konsultantów z doświadczaniem branżowym, pełniących rolę doradców dla Product Ownerów. Ofer Oferując zarówno wsparcie w tworzeniu wizji i priorytetyzacji, jak i niwelując pewne negatywne efekty (tzw. wąskie gardło) występujące typowo na początku transformacji Agile.

Badanie Agile Maturity

Agile Maturity Assessment to nowa propozycja Deloitte dla organizacji, które chcą sprawdzić, w jakim stopniu wykorzystują zwinne metodyki pracy. Dzięki analizie ponad 80 atrybutów w pięciu kategoriach (Role, Ceremonie, Praktyki, Artefakty oraz Kultura) i trzech fazach cyklu budowy produktów cyfrowych (Discovery, Sprinty deweloperskie, Wydanie produkcyjne), ocenimy poziom Państwa dojrzałości w adaptacji zwinnych metodyk pracy, również na tle innych firm, a także dostarczymy Państwu rekomendacje usprawnień procesu deweloperskiego. Badanie pierwszego zespołu w organizacji jest bezpłatne, a na podstawie przeprowadzonych analiz stworzymy pierwszy raport Deloitte opisujący stan metodyk Agile w Polsce.

Chcesz wziąć udział w badaniu?

Tu znajdziesz formularz kontaktowy.

Agile według ekspertów

Maciej Malesa
Leader Agile Advisory

Podejście Scrumowe wymaga zmiany starych struktur organizacyjnych. Struktura jest kluczowa w kształtowaniu kultury organizacyjnej, nieodpowiednia kultura zniweczy najlepszą strategię biznesową.

Bartłomiej Leszczyński
Agile Coach & Scrum Master

Wierzę w Scrum ponieważ pozwala szybko popełniać błędy, dzięki czemu równie szybko można je naprawiać i się na nich uczyć.

Kontakt:

Daniel Martyniuk

Daniel Martyniuk

Partner, Lider doradztwa technologicznego

Daniel ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu oraz doradztwie zarówno strategicznym i operacyjnym, jak i technologicznym. Działając na styku biznesu i technologii, Daniel specjalizuje się w zw... Więcej

Krzysztof Wąsowski

Krzysztof Wąsowski

Manager ds. komunikacji i marketingu

Marketer z ponad 10-letnim stażem w komunikacji marketingowej, digital marketingu i nowych mediach. Zajmuje się komunikacją w obszarach: user experience, nowych technologii, transformacji cyfrowej i i... Więcej