Przegląd najważniejszych zmian regulacyjnych w sektorze finansowym

Analizy

Przegląd najważniejszych zmian regulacyjnych w sektorze finansowym

Marzec 2018

Oddajemy w Państwa ręce przegląd najważniejszych zmian regulacyjnych dla sektora bankowego i finansowego, opracowany przez prawników z kancelarii Deloitte Legal.

Rok 2018 r., ze względu na mnogość nowych regulacji i rozwiązań prawnych, jest bez wątpienia przełomowy dla sektora finansowego. Szczególnie duże zmiany przyniesie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które zacznie obowiązywać w maju. Wprowadza ono szereg zmian oraz rozszerza zakres obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane. 

Nie mniej istotna jest implementacja przepisów dyrektywy PSD2, która wymusza istotne zmiany dotyczące sposobu komunikacji z klientem, przekazywanych informacji, rewiduje wyłączenia od stosowania przepisów w zakresie usług płatniczych i rozszerza zakres stosowania tej dyrektywy. Reguluje również działalność nowej kategorii dostawców usług płatniczych, tj. TPP (third party providers).

Kolejną ważną regulacją jest pakiet MIFID II, który przewiduje nowe standardy w zakresie zarzadzania firmami inwestycyjnymi, ochrony inwestora oraz wprowadza wymogi informacyjne i standardy techniczne w zakresie usług finansowych, mające zapewniać odpowiednią ochronę inwestorów. Jego celem jest lepsza ochrona klientów i zapewnienie przejrzystości działań firm inwestycyjnych.

Rok 2018 to także czas na dostosowanie sposobu prowadzenia działalności przez pośredników ubezpieczeniowych i ubezpieczycieli do wymogów nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (tzw. dyrektywa IDD). Nowa ustawa wejdzie w życie z początkiem października, choć pierwotny termin na dostosowanie do nowych wymogów przypadał na 23 lutego 2018. Nowe regulacje zmierzają przede wszystkim do wzmocnienia pozycji konsumentów jako adresatów usług ubezpieczeniowych i pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Pobierz PDF (1,99 MB)

Co zawiera przewodnik?

 • Pakiet PSD2–druga dyrektywa o usługach płatniczych
 • MiFID II – działalność inwestycyjna
 • IDD – dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń
 • Pakiet CRD V /CRR II – wymogi kapitałowe
 • BRRD II – postępowanie upadłościowe
 • Proponowane działania UE w zakresie FinTech
 • ICO (Initial Coin Offerings)
 • Crowdfunding – nowe regulacje UE
 • Wirtualne waluty AML
 • RODO – podejście oparte na ryzyku
 • Dyrektywa restrukturyzacyjna
 • Rozporządzenie dotyczące prospektu (Prospectus regulation)          
 • Shareholders Rights Directive – wzmocnienie pozycji akcjonariuszy
 • Dyrektywa NIS – nowe przepisy dla bezpieczeństwa IT
 • STIR – przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych                
 • NPL – problem zagrożonych kredytów w sektorze bankowym
 • Zmiany do Rozporządzenia EMIR                                      
 • Wytyczne w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Rozporządzenie w sprawie wskaźników referencyjnych
 • Komitety audytu                                                
 • Rozporządzenie MMF (fundusze rynku pieniężnego)               
 • Wytyczne EBRA w sprawie wewnętrznego zarządzania            
 • Dyrektywa AMLD IV                                                         
 • Wytyczne EBA dotyczące outsourcingu do chmury obliczeniowej w sektorze finansowym

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w przygotowanym opracowaniu okażą się przydatne i ułatwią Państwu poruszanie się w gąszczu nowych przepisów.

Czy ta strona była pomocna?