Alerty prawne

Analizy

Alerty prawne

Najważniejsze zmiany w prawie

Bieżące zmiany w prawie omówione i skomentowane przez prawników Kancelarii Deloitte Legal

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal.

Zarejestruj się

2020

Zatory płatnicze - jak zautomatyzować proces i być gotowym na dopełnienie nowych obowiązków sprawozdawczych oraz spodziewaną falę kontroli (28/2020)

Prawo budowlane – jakie zmiany wprowadziła nowelizacja z 19 września 2020 r. (27/2020)

Nowelizacja KSH – prawo holdingowe, squeeze-out i odpowiedzialność członków zarządów i rad nadzorczych (26/2020)

Prawo Komunikacji Elektronicznej – nadchodzą rewolucyjne zmiany w sektorze usług łączności elektronicznej (25/2020)

Obligacje kapitałowe – trwają prace nad nowym instrumentem dla zwiększenia stabilności sektora finansowego (24/2020)

7 najważniejszych zmian wynikających z implementacji w Polsce dyrektywy AML V (23/2020)

Zatory płatnicze pod lupą UOKiK (22/2020)

UBO - ostatni dzwonek na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego (21/2020)

Zdalne Zgromadzenie Wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – rozwiązanie na czas pandemii i ważny krok w procesie digitalizacji spółek (20/2020)

Ostatnie chwile na złożenie wniosku o dofinansowanie w związku ze wzrostem cen energii (19/2020)

Tarcza 4.0 – rozszerzenie mechanizmu kontroli przejęć wybranych spółek przez podmioty spoza UE i EOG (18/2020)

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w dobie COVID-19 (17/2020)

Odpowiedzialność za działania sztucznej inteligencji (16/2020)

AML - jakie działania podjąć w przypadku podejrzenia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu? (15/2020)

AML - stanowisko UKNF dotyczące oceny ryzyka instytucji obowiązanej (14/2020)

Tarcza 2.0 - zawieszenie terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (13/2020)

Tarcza Antykryzysowa - przesunięcie terminów wypełniania obowiązków sprawozdawczych i przekazywania informacji finansowych (12/2020)

Wpływ COVID-19 na prawo własności przemysłowej (11/2020)

Walne zgromadzenia akcjonariuszy w czasach epidemii SARS-CoV-2 (10/2020)

EBA przypomina: instytucje finansowe w dobie COVID-19 powinny pamiętać o zasadach dotyczących ochrony konsumentów (9/2020)

Co nowego w chmurze w związku z COVID-19 (8/2020)

Pomoc publiczna na restrukturyzację jako kolejna odpowiedź na COVID - 19 (7/2020)

Bliski termin na wykonanie ważnego obowiązku emitentów obligacji (6/2020)

KNF, EBA i EIOPA zapowiadają działania wspomagające sektor finansowy (5/2020)

Wejście w życie ważnych zmian do procedury nabywania przedsiębiorstw od niewypłacalnych podmiotów w ramach przygotowanej likwidacji (tzw. pre-packu) (4/2020)

Jak zminimalizować ryzyka związane z niewykonywaniem umów w dobie koronawirusa? (3/2020)

Remedium na koronawirusa, czy krok do ostatecznej digitalizacji prac organów spółek kapitałowych (2/2020)

Obowiązkowa dematerializacja akcji - akcjonariuszu przygotuj się na rejestrację! (1/2020)

2018

Wsparcie usług przetwarzania w chmurze, big data, IoT czy AI (29/2018)

Smak nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego (28/2018)

Wspólnik zwróci zaliczkę na dywidendę, a co z akcjonariuszem? (27/2018)

Zakaz geoblokowania zaczyna obowiązywać (26/2018)

Kontrowersje w związku z art. 44 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (25/2018)

Projekt nowej Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z dnia 1 października 2018 r. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów (24/2018)

Czy możliwa jest „zapłata” za usługę danymi osobowymi? – kilka refleksji EDPS (23/2018)

Najważniejsze zmiany w prawie odpadowym w 2018 roku (22/2018)

Koniec weksli w obrocie z konsumentami? (21/2018)

Tajemnica przedsiębiorstwa – na co powinny zwrócić uwagę firmy w związku z nowelizacją ustawy z 4 września 2018 r. (20/2018)

Zmiany w przepisach regulujących status i uprawnienia komornicze (19/2018)

Oferowanie kart podarunkowych może stanowić rodzaj świadczenia usługi płatniczej (18/2018)

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych - zmiany określone w najnowszym projekcie ustawy z dnia 5 września 2018 r. (17/2018)

Wzmocnienie nadzoru nad obrotem niepublicznymi papierami wartościowymi (16/2018)

Ostatni dzwonek na dostosowanie zasad monitoringu pracowników do nowych regulacji (15/2018)

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – nowe obowiązki dla operatorów usług kluczowych oraz dostawców usług cyfrowych (14/2018)

Specustawa mieszkaniowa wchodzi w życie (13/2018)

Projekt ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność trafił do Sejmu (12/2018)

Spółki będą ponosić odpowiedzialność za przestępstwa (11/2018)

Czy ubezpieczyciele zapłacą jeszcze więcej? (10/2018)

Zmiana terminów przedawnienia roszczeń majątkowych w prawie cywilnym oraz zasad ich dochodzenia przeciwko konsumentom (9/2018)

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych (8/2018)

Kto pozna tajemnice firm w przetargach? (7/2018)

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (6/2018)

UE szykuje ramy prawne dla crowdfundingu (5/2018)

Dyrektywa PSD2 - Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje (4/2018)

Nowe uprawnienia kuratorów spółek kapitałowych jako narzędzie skutecznej windykacji (3/2018)

Rozporządzenie ePrivacy (2/2018)

Ulgi we wpłatach na PFRON również dla oddziałów (1/2018)

2016

Milczenie organu pod większą kontrolą (30/2016)

Wolumeny energii w aukcjach w 2017 r. (29/2016)

Adresy IP to dane osobowe (28/2016)

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (27/2016)

Dofinansowania z PFRON w impasie (26/2016)

Nowe obowiązki na rynku OTC instrumentów pochodnych (25/2016)

Zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń dla członków zarządów i rad nadzorczych (24/2016)

Konsultacje społeczne ws. założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o OZE (23/2016)

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (22/2016)

Hipoteka na nieruchomości rolnej - koniec zamieszania regulacyjnego (21/2016)

Nowe przepisy o delegowaniu pracowników (20/2016)

Uwierzytelnianie i komunikacja pomiędzy dostawcami usług płatniczych (19/2016)

Kary za niedostosowanie się do ograniczeń w poborze prądu (18/2016)

Nowe zasady przekazywania danych osobowych do USA (17/2016)

Nowelizacja ustawy Prawo wodne (16/2016)

Ustawa o efektywności energetycznej (15/2016)

Czy nowe obostrzenia dotyczące lokalizowania elektrowni wiatrowych zahamują rozwój tej gałęzi energetyki? (14/2016)

Oddelegowanie pracowników według nowych zasad (13/2016)

Rewolucja w obrocie nieruchomościami rolnymi (12/2016)

Większy nacisk na ochronę prywatności - ,,privacy by design” oraz ,,privacy by default’’ (11/2016)

Kolejne rozszerzenie uprawnień Prezesa UOKiK (10/2016)

Rozbieżności w orzecznictwie rozwiane (9/2016)

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych (8/2016)

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (7/2016)

Rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation) i Dyrektywa MAD II (Market Abuse Directive) (6/2016)
Dziś (22 lutego 2016 r.) wchodzą w życie zmiany Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas określony (5/2016)
Umowa o pracę na czas określony. Nie daj się zaskoczyć nowelizacji Kodeksu pracy (4/2016)

Właśnie mija rok od wprowadzenia największej od 2007 roku nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (3/2016)

Jak wysokie kary dla menedżerów za naruszenia prawa konkurencji? Pierwsze wskazówki Prezesa UOKiK już dostępne (2/2016)

Rozporządzenie PRIIPs a KID (Key Information Document) (1/2016)

2015

Zmowy cenowe – Prezes UOKiK nakłada karę za kartel na rynku sprzedaży zegarków (22/2015)

Nowe zasady oferowania usług finansowych (21/2015)

Nowe zasady dot. uprawnień rodzicielskich już od stycznia 2016 r. (20/2015)

PSD 2 zmieni rynek nowoczesnych usług płatniczych (19/2015)

Użytkowanie wieczyste: konsekwencje nieskutecznego przekształcenia w prawo własności (18/2015)

Umowa o pracę na czas określony – jak ograniczać niepożądane konsekwencje pułapek nowych przepisów Kodeksu Pracy? (17/2015)

Długie terminy zapłaty w transakcjach handlowych nadal możliwe (16/2015)

REMIT oraz Prawo Energetyczne – ważne zmiany (15/2015)

Prawo upadłościowe i naprawcze - likwidacja pre-pack (14/2015)

Umowa o pracę na czas określony – fundamentalne zmiany już w 2016 r. (13/2015)

Czy mediacja pomoże przedsiębiorcy w szybszym uzyskaniu decyzji w urzędzie? (12/2015)

Dlaczego pracodawcy powinni zapobiegać mobbingowi w miejscu pracy? (11/2015)

Obligacje po zmianach (10/2015)

Zmiany umów o pracę na czas określony coraz bliżej (09/2015)

Sąd Najwyższy: Czynności prokurentów łącznych „niewłaściwych” są ważne. Dokumenty prawne dotyczące ustanowienia prokury mogą wymagać zmiany (08/2015)

Osoba prawna nie przekształci użytkowania wieczystego we własność (07/2015)

Od lipca sprawniejszy proces inwestycyjny (06/2015)

Czynsz może wzrosnąć w trakcie trwania umowy najmu (05/2015)

Sąd Najwyższy: Prokura łączna tylko z drugim prokurentem (4/2015)

Przekazywanie danych do państw trzecich – czy jest potrzebna zgoda GIODO? (3/2015)

Nowelizacja przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (2/2015)

Nowe zasady udzielania gwarancji (1/2015)

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?