Obowiązkowa dematerializacja akcji

Analizy

Obowiązkowa dematerializacja akcji - akcjonariuszu przygotuj się na rejestrację!

Alert prawny: 1/2020

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych od początku 2021 r. akcje wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych przestaną mieć formę dokumentu i staną się zapisem w rejestrze. Konkretne obowiązki w związku z dematerializacją akcji, zostały już jednak nałożone na spółki od 1 stycznia 2020 r.

Obowiązkowa dematerializacja akcji - praktyczne konsekwencje zmian

  • wszystkie obowiązkowe ogłoszenia będą publikowane na stronie internetowej spółki;
  • spółka musi zawrzeć umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z wybranym bankiem lub domem maklerskim i ponieść koszty z tym związane;
  • akcjonariuszem będzie tylko podmiot wpisany do rejestru akcjonariuszy, a dowodem wpisu będzie świadectwo rejestrowe każdorazowo wydawane na czas określony przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy;
  • zbycie akcji, czy jej obciążenie będzie skuteczne od momentu wpisu do rejestru akcjonariuszy, a nie jak dotąd od momentu zawarcia umowy;
  • spółka będzie wypłacać dywidendę, co do zasady, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
  • prawidłowość zbycia lub obciążenia akcji będzie weryfikowana przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.

Obowiązkowa dematerializacja akcji - ważne terminy

Obowiązkowa dematerializacja akcji - sankcja

Brak wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji zagrożone jest karą grzywny do 20 tysięcy zł. Grzywna ta nakładana jest na osoby reprezentujące spółkę.

Chcesz wiedzieć więcej? Zarejestruj się na bezpłatne seminarium online „Obowiązkowa dematerializacja akcji. Jakie zmiany wprowadza nowe prawo?”.

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?