emisja obligancji, transakcja, zielone obligacje

Informacje prasowe

Kancelaria Deloitte Legal doradzała Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie emisji zielonych obligacji przez Respect Energy S.A.

Warszawa, 15 lutego 2022 r.

Doradzaliśmy Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie pozyskania 60 mln zł z emisji zielonych obligacji dla spółki Respect Energy S.A.

Respect Energy S.A. jest polską spółką z branży odnawialnych źródeł energii, specjalizującą się w projektach zeroemisyjnych. Środki w wysokości 60 milionów złotych, pozyskane w wyniku przeprowadzenia emisji zielonych obligacji, zostaną przeznaczone m.in. na cele związane z przejęciem farmy wiatrowej w miejscowości Wicko. Aktualnie w Wicku jest czynnych 5 turbin wiatrowych, które generują 10 MW mocy.

Projekt spełnia kryteria określone w Green Bond Principles, a inwestycja w Wicku otrzymała najwyższą ocenę – dark green – od niezależnej organizacji CICERO Shades of Green za realizację inwestycji pozyskującej energię z odnawialnych źródeł oraz wpływającej pozytywnie na zrównoważony rozwój.

Potrzeby finansowe zielonej transformacji w Polsce są olbrzymie. Pomimo planowanej znaczącej podaży środków publicznych, istotna luka kapitałowa będzie sukcesywnie wypełniana przez sektor finansowy. Dom Maklerski BOŚ S.A. posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie w obszarze pozyskiwania finansowania na zielone inwestycje, stąd nasze zaangażowanie w tak perspektywiczny projekt jak Wicko, było dla nas czymś naturalnym

- powiedział Radosław Olszewski, prezes zarządu Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

Dom Maklerski BOŚ pełnił w procesie funkcję wyłącznego organizatora emisji. Jest jednym z najbardziej aktywnych podmiotów w procesie pozyskiwania finansowania dla projektów zielonych obligacji, który posiada 25 lat doświadczenia na polskim rynku.

Jedynym obligatariuszem został Bank Ochrony Środowiska S.A.

Zakres prac Deloitte Legal obejmował ustrukturyzowanie, przygotowanie dokumentacji oraz koordynację prawną przeprowadzenia emisji zielonych obligacji.

Pracą zespołu Deloitte Legal kierował Mariusz Banaś (Partner Associate), przy współpracy z Kingą Smarduch (Associate).

Czy ta strona była pomocna?