Deloitte Legal, CVI

Informacje prasowe

Deloitte Legal doradzał CVI Domowi Maklerskiemu przy przeprowadzeniu międzynarodowej transakcji finansowania poprzez emisję zabezpieczonych obligacji mezzanine

Warszawa, 25 lutego 2020 r.

Deloitte Legal doradzał CVI Dom Maklerski sp. z o.o. (CVI) w procesie przygotowania i negocjowania dokumentacji transakcji, której przedmiotem była emisja zabezpieczonych obligacji mezzanine przez łotewską spółkę SIA Riga Retail Park. Fundusze uzyskane przez emitenta przeznaczono na współfinansowanie zakupu działki oraz budowy centrum handlowego Saga Lifestyle and Shopping Centre w Stopini (przedmieście Rygi) przez VPH, firmę deweloperską, działającą w krajach bałtyckich.

Obligacje, wyemitowane na podstawie polskich przepisów, zostały zabezpieczone łotewskimi zastawami na aktywach i akcjach oraz hipoteką na nieruchomości.  Ze względu na fakt, że projekt jest współfinansowany przez konsorcjum dwóch banków łotewskich, proces negocjacji obejmował również umowy między podmiotami finansującymi.

W skład zespołu Deloitte Legal, nadzorowanego przez partnera Agnieszkę Ziółek, wchodzili:

  • Antoni Goraj (Senior Managing Associate);
  • Mariusz Banaś (Managing Associate);
  • Sylwia Karpińska (Lawyer).

pl_deloitte_legal_doradzal_CVI_profile.png (8704×4352)

Jako agent emisji w transakcji uczestniczył Dom Maklerski Navigator S.A.. Po stronie CVI obsługę w zakresie prawa łotewskiego zapewnił zespół kancelarii TGS Baltic Latvia, w skład którego wchodzili: Inese Hazenfusa – partner, Mikelis Ozolins – associate i Martins Galzons – asystent prawny. Obsługę drugiej strony transakcji w zakresie prawa łotewskiego zapewniła kancelaria Sorainen, której zespół tworzyli: Rūdolfs Eņģelis – partner, Inese Heinacka – senior associate i Renāte Purvinska – senior associate.

CVI

CVI z centralą w Polsce jest największym inwestorem typu private debt w Europie Środkowej i Wschodniej, zarządzającym aktywami o wartości 1,1 mld EUR. Od momentu rozpoczęcia działalności w 2012 roku firma zainwestowała ponad 2,1 mld EUR w przeszło 550 transakcji private debt. Większość funduszy zarządzanych przez CVI jest inwestowana zgodnie ze strategią finansowania bezpośredniego, przynoszącą odpowiadający ryzyku wysoki zysk.  W roku 2019 CVI był pierwszym zarządcą funduszy w Polsce i w Europie Środkowej, nagrodzonym przez magazyn Private Debt Investor tytułem „Lower Mid-Market Lender of the Year, Europe 2018”. CVI jest sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (PRI), zobowiązując się do stosowania kryteriów inwestycyjnych popieranych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

 

O Deloitte Legal

Deloitte Legal zatrudnia ponad 2 500 prawników w 81 krajach i jest jedną z największych globalnych firm prawniczych. W Polsce Deloitte Legal posiada sieć biur w największych polskich miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Szczecinie. Na rzecz klientów stale pracuje zespół prawie 100 prawników.

Czy ta strona była pomocna?