Deloitte Legal

Informacje prasowe

Deloitte Legal reprezentował sprzedającego w sporze dotyczącym transakcji zbycia udziałów REN grupie Hortex

Warszawa, 13 lipca 2018 r.

Kancelaria Deloitte Legal doradzała sprzedającemu w związku z kilkuletnim sporem dotyczącym transakcji zbycia udziałów grupie Hortex jednego z wiodących podmiotów z sektora mrożonek - grupy REN

Strony doszły do porozumienia w przedmiocie skuteczności umowy nabycia udziałów REN przez Hortex, co – w związku z istotą sporu pomiędzy kupującym i sprzedającym - było kluczem do satysfakcjonującego zakończenia transakcji oraz toczących się sporów sądowych. Ze strony Deloitte Legal projekt nadzorował adw. Paweł Moskwa, partner zarządzający. Negocjacje stron współprowadził adw. Maciej Kuśmierczyk, który odpowiadał również za kwestie związane z postępowaniami sądowymi.

W rezultacie ustaleń stron, sprzedający uzgodnili z kupującym sposób i zakres uregulowania należności stron z tytułu pierwotnej umowy sprzedaży udziałów. Ostateczna cena sprzedaży udziałów nie została ujawniona.

W grudniu 2017 r. sprzedający grupę spółek zajmujących się hurtową sprzedażą produktów mrożonych: Ren, Marywilska, Allfood, Iglomen oraz Chłodnie Europejskie podpisali ugodę pozasądową z luksemburskim holdingiem Ashton Moss, właścicielem grupy Hortex (obecnie Hortex kontroluje fundusz Mid Europa Partners).  

Następnie w pierwszym półroczu 2018 roku w wykonaniu ugody przeprowadzono transakcje nieruchomościowe oraz działania w toczących się sprawach cywilnych i karnych, które mają zakończyć ostatecznie trwający od 2016 roku spór o skuteczność przejęcia REN przez Hortex.

Czy ta strona była pomocna?