Wynagrodzenie na życzenie – pożądany benefit, ale również potencjalne ryzyko dla pracodawcy

Artykuł

Wynagrodzenie na życzenie – pożądany benefit, ale również potencjalne ryzyko dla pracodawcy

Strefa Pracodawcy 28/2023 | 26 lipca 2023 r.

Coraz większą popularnością cieszy się możliwość wypłacania wynagrodzenia za pracę częściej niż raz w miesiącu, czyli wynagrodzenie na życzenie (z ang. salary on demand). Takie rozwiązanie funkcjonuje także w Polsce, a jego skala stale wzrasta – pracownicy podczas rozmów rekrutacyjnych coraz częściej pytają o tę kwestię.

Wynagrodzenie na życzenie oznaczające częstsze wypłaty dla wielu pracowników mogą być ułatwieniem w planowaniu miesięcznego budżetu i kontrolowaniu wydatków. Przykładowo, w okresie przed świętami Bożego Narodzenia nasze budżety muszą uwzględniać znacznie większe wydatki, niż w innych okresach. W takim czasie wielu pracowników zamiast czekać na wynagrodzenie do końca grudnia albo do samych świąt, chętnie skorzysta z możliwości wcześniejszego otrzymania wynagrodzenia, zamiast zadłużać się za pomocą kart kredytowych czy limitów w koncie. Takie rozwiązanie umożliwia potencjalnie otrzymanie pensji już na początku miesiąca, kiedy zwyczajowo robimy pierwsze świąteczne zakupy.

 

Wynagrodzenie na życzenie – benefit dla pracownika i wyzwania dla pracodawcy

Wynagrodzenie na życzenie może przyciągnąć do danego pracodawcy nowych pracowników i stanowić dla nich czynnik decydujący przy rozstrzyganiu, gdzie chcieliby pracować. Szczególnie istotne jest to w branżach, w których są pożądani wysoko wykwalifikowani specjaliści.

Pracodawca, chcąc wprowadzić wynagrodzenie na życzenie, musi jednak dobrze się do tego przygotować. Przede wszystkim powinien określić jak taki benefit miałby wyglądać z biznesowego punktu widzenia i czego mogą oczekiwać pracownicy (np. czy wcześniejsza wypłata ma dotyczyć całego wynagrodzenia, czy też tylko tej części wynagrodzenia, która dotyczy dni już przepracowanych przez pracownika). Następnie należy określić prawne ramy takiego benefitu i prawidłowo go wprowadzić – najczęściej w regulaminie wynagrodzenia.

Z wynagrodzeniem na życzenie może wiązać się szereg wątpliwości i wyzwań prawnych. W określonych okolicznościach taki benefit może stanowić zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia, co wiąże się z koniecznością dokonywania potrąceń. Spotykane są też w praktyce rozwiązania, które konstruują ten benefit jako nieoprocentowaną pożyczkę. Pensja na żądanie będzie też wyzwaniem payrollowym, bo często wysokość wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu jest na moment wcześniejszej wypłaty nieznana lub może ulec zmianie w wyniku, np. choroby, czy różnych urlopów. Istotne są w takich sytuacjach kwestie składkowe i podatkowe. Bardzo ważne jest też skonstruowanie benefitu tak, aby nie miał on charakteru dyskryminującego wobec żadnej z grup pracowników.

Każdy ze sposobów wprowadzenia wynagrodzenia na życzenie wymaga odpowiedniego przygotowania ze strony pracodawcy. Istotne są zarówno kwestie techniczne – obsługa benefitu, jak i prawne – eliminacja zagrożeń i wprowadzenie, jak najbardziej korzystnych dla pracodawcy i pracownika rozwiązań. Podejmując temat warto przeprowadzić stosowne konsultacje.

Czy ta strona była pomocna?