6 miesięcy stosowania RODO

Artykuł

Nowa era dla prywatności  

(Ponad) 6 miesięcy stosowania RODO

Styczeń 2019 r.

Sześć miesięcy stosowania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO") pokazuje, że nowe przepisy zaczynają powoli przynosić pożądany efekt i pozytywnie wpływać na opinie konsumentów dotyczące gromadzenia i wykorzystywania ich danych osobowych. Raport „A new era for privacy. General Data Protection Regulation (“GDPR”) six months on” prezentuje wnioski dotyczące wpływu RODO na organizacje oraz spostrzeżenia i zachowania konsumentów w sprawach związanych z ochroną ich danych osobowych.

RODO stosowane jest od ponad sześciu miesięcy - czy przyniosło oczekiwaną przez regulatorów i pożądaną przez opinię publiczną poprawę ochrony danych osobowych? Aby odpowiedzieć na te pytania i poznać podejście do ochrony prywatności po 25 maja 2018 r. firma Deloitte przebadała grupę konsumentów i organizacji z 11 krajów UE i spoza (Wielka Brytania / USA / Kanada / Hiszpania / Włochy / Holandia / Francja / Indie / Szwecja / Australia / Niemcy).

Wyniki badania pokazują, że wzrosła świadomość konsumentów: 58% ankietowanych deklaruje teraz większą ostrożność przy udostępnianiu swoich danych osobowych w Internecie niż w okresie przed RODO, zaś 48% organizacji zainwestowało znaczne środki, aby zapewnić zgodność z przepisami.  

Raport

A new era for privacy. GDPR six months on.

Pobierz PDF

Kluczowe wnioski z raportu

Prywatność to problem globalny - istotną zmianą związaną z RODO jest jego globalny zasięg i stosowanie wymogów zarówno do organizacji z UE, jak i spoza UE, jeśli przetwarzają dane osób z UE. Wyniki badań pokazują, że zarówno firmy działające w UE, jak i poza nią, są jednakowo zainteresowane tematem danych osobowych oraz zastosowaniem przepisów w swoich krajach. Podobne odczucia i zbliżone postawy przedstawiają też konsumenci.

Zaufanie to podstawa - osoby fizyczne chętniej udostępniają dane organizacjom, które wzbudzają ich zaufanie. Są również mniej skłonne – w przypadku naruszenia ochrony danych - do zmiany firmy czy dochodzenia swych praw w inny sposób, jeśli ufają danej organizacji.

Koncentracja na konsumencie nie jest wystarczająca - poziom zaufania klientów poprawił się dzięki kontroli nad danymi osobowymi. Jednak większość osób uważa, że wprowadzenie RODO w niewystarczającym stopniu poprawiło możliwość kontrolowania ich danych osobowych. Większość badanych wskazuje także, że nie przywiązuje zbyt wielkiej wagi do klauzul informacyjnych czy polityk prywatności. Programy dostosowywania do RODO mogły być zatem za bardzo skoncentrowane na zapewnianiu wewnętrznej zgodności w organizacji, a za mało na konsumentach.

Działania konsumentów nie idą w ślad za ich spostrzeżeniami - choć rośnie świadomość znaczenia ochrony prywatności, to konkretne działania są podejmowane przez konsumentów powoli. Jednakże rosnące wykorzystanie personalizacji, przetwarzanie danych osobowych w sposób coraz bardziej kompleksowy, a także związane z tym ryzyko nadużyć danych osobowych, będą prawdopodobnie powodowały szybsze reakcje ze strony podmiotów danych.

Wiedza, doświadczenie i odpowiednie zasoby mają znaczenie - większość organizacji zatrudniła lub przeszkoliła osoby odpowiedzialne za sprawy ochrony danych osobowych, ale wiele firm wciąż zmaga się z problemem niewystarczających zasobów ludzkich oraz wydajności przy wykonywaniu zadań związanych z ochroną danych.

Nowa era dla prywatności 6 miesięcy stosowania RODO
Kliknij aby powiększyć obrazek