RODO: Europejska Rada Ochrony Danych opublikowała wytyczne dotyczące przetwarzania danych

Analizy

RODO: Europejska Rada Ochrony Danych opublikowała wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem nagrań wideo

Newsletter: RODO #38 | luty 2020 r.

29 stycznia 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła ostateczną wersję wytycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem urządzeń wideo (po publicznych konsultacjach).

Wytyczne wyjaśniają w jaki sposób należy prawidłowo stosować RODO w przypadku przetwarzania danych osobowych z urządzeń wideo oraz jak zapewnić spójne stosowanie RODO w tym zakresie. Dotyczą one zarówno tradycyjnych, jak i inteligentnych urządzeń wideo.

W szczególności, wytyczne zawierają istotne wskazówki dotyczące dokumentacji jaką administrator powinien posiadać jeżeli stosuje monitoring wizyjny. EROD przedstawiła także wzory informacji o stosowaniu monitoringu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem urządzeń wideo warto, aby administratorzy danych osobowych podjęli działania w celu weryfikacji zgodności z wytycznymi istniejących w ich organizacjach procesów, takie jak m.in. przeprowadzenie weryfikacji czy istniejąca dokumentacja zapewnia zgodność z RODO oraz wspomnianymi wytycznymi oraz przeprowadzenie weryfikacji czy informacja o monitoringu wywieszona w obszarach monitorowanych odpowiada wzorom informacji opracowanym przez EROD.

RODO

Wszystko o wpływie unijnego rozporządzenia na porządek prawny w Polsce

Dowiedz się więcej

W związku z powyższym, ważne jest, aby administratorzy podjęli wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia spójnego stosowania RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem urządzeń wideo. Jak zauważa sama EROD, stosowanie monitoringu wizyjnego i przetwarzanie w tym celu danych osobowych rodzi ogromne konsekwencje dla ochrony danych osobowych.
 

- mówi Tomasz Rutkowski, Partner Associate, Deloitte Legal
 

Link do wytycznych można znaleźć tutaj

Zarejestruj się na kurs dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
Czy ta strona była pomocna?