RODO, ustawa RODO

Analizy

RODO - co nowego?

Newsletter: RODO #26 | styczeń 2019 r.

Plan kontroli sektorowych UODO na 2019

24 stycznia 2019 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłosił plan kontroli sektorowych na 2019 rok. UODO zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych w takich m.in. obszarach, jak: telemarketing, stosowanie monitoringu przez pracodawców, profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym czy system identyfikacji i monitoringu odpadów. Szczegółowy plan jest dostępny na stronie internetowej UODO (https://uodo.gov.pl/pl/138/679).

Możliwy kontakt telefoniczny z klientem w celu uzyskania zgody na marketing bezpośredni (art. 172 PrTel)

4 stycznia 2019 r. w sprawie IV Ca 1873/16 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał wyrok dotyczący kwestii wykonywania połączeń na losowo wybrane numery abonentów bez ich zgody w celu ustalenia, czy wyrażają oni zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego. Sąd uznał, że wskazany w art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego zakaz wykorzystywania automatycznych systemów wywołujących lub urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego bez zgody abonenta nie wyłącza możliwości kontaktu w celu uzyskania takiej zgody. Powyższy wyrok jest już prawomocny. Źródło: http://nieuczciwepraktykirynkowe.pl/?p=1404

Decyzja KE w sprawie adekwatnego poziomu ochrony danych w Japonii

23 stycznia 2019 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w odniesieniu do Japonii, tworząc tym samym największy na świecie obszar bezpiecznych przepływów danych. Analogiczną decyzję podjął rząd Japonii w stosunku do UE, jednocześnie wprowadzając dodatkowe zabezpieczenia zapewniające, że dane przekazywane z UE będą objęte gwarancjami ochrony zgodnie ze standardami europejskimi. Decyzje te zaczęły obowiązywać w dniu ich publikacji, tj. 23 stycznia 2019 r.

Podpisana i ogłoszona ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Prezydent podpisał ustawę z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, która określa m.in. zasady i warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez właściwe organy w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności, prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez właściwe organy w powyżej wskazanych celach, a także obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych i tryb jego wyznaczania. Ustawa wchodzi w życie 6 marca 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących udostępniania informacji z Centralnej Bazy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, bez konieczności każdorazowego składania wniosku, które wchodzą w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia.

Sesja EROD

W dniach 22 i 23 stycznia 2019 r. odbyła się sesja plenarna Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD). Podczas sesji omówiono wiele tematów, w szczególności Członkowie Rady przyjęli raport EROD dotyczący drugiego rocznego przeglądu Tarczy Prywatności UE-USA, a także podjęli dyskusję na temat możliwych konsekwencji Brexitu w zakresie ochrony danych. Kolejna sesja plenarna EROD zaplanowana jest na 12 lutego 2019 r.

Subskrybcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach Newslettera: RODO.

Kliknij tutaj, aby dokonać subskrypcji
Czy ta strona była pomocna?