Prawo upadłościowe

Artykuł

Praktyczny przewodnik po postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych w Europie

Marzec 2017

Przewodnik prawny w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych prezentuje funkcjonowanie mechanizmów prawa upadłościowego w Europie, cele harmonizacji systemów europejskich na poziomie krajowym oraz różne procedury polubowne i sądowe stosowane w dziewiętnastu wiodących Państwach europejskich w celu restrukturyzacji zadłużonych przedsiębiorstw oraz zespojenia wierzycieli na wypadek niewypłacalności.

Europejskie prawo upadłościowe podlega obecnie przekształceniom.  Zmiany te są następstwem dwóch zdarzeń - wprowadzenia w życie unijnego Rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego z 2015 r. oraz projektu harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie niewypłacalności. W następstwie zmian przeszkody prawne mają zostać ograniczone, a największe rozbieżności przepisów dotyczących upadłości w Państwach członkowskich Unii - zniwelowane, co zapewni bankom i inwestorom większy komfort i przewidywalność otoczenia regulacyjnego.  Dzięki temu powinna prawdopodobnie wzrosnąć też konkurencyjność i atrakcyjność Europy oraz możliwości zatrudnienia. 

Pobierz PDF (1,63 MB; publikacja w języku angielskim)
Czy ta strona była pomocna?