Raport Tech Bytes Part 3: Cyber

Artykuł

Raport: Tech Bytes Part 3: Cyber. Three things chief legal officers can do now to become more cyber-savvy

Kwiecień 2020

Na całym świecie wdraża się regulacje, mające na celu ochronę danych. Niemniej to tylko jeden aspekt istotnych i dynamicznych zmian w prawie i regulacjach, dotyczących kwestii cybernetycznych. Czy dział prawny w waszej firmie rozumie charakter tych przemian i jest gotów podjąć odpowiednie działania?

Jak wynika z raportu „Tech Bytes Part 3: Cyber. Three things chief legal officers can do now to become more cyber-savvy”, transformacja cyfrowa jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych aspektów zarządzania ryzykiem związanym ze środowiskiem cyfrowym. Może być ono jednak ograniczone dzięki stosowaniu odpowiednich wewnętrznych regulacji prawnych. Tymczasem 40 proc. działów prawnych nie ma pełnej świadomości tego, jak cyberobowiązki wynikające z przepisów oraz związane z tzw. compliance są realizowane we wszystkich funkcjach oraz liniach biznesowych wewnątrz firmy.

Raport Tech Bytes Part 3: Cyber

Kluczowe wnioski z raportu:

  • Według badania przeprowadzonego przez ekspertów Deloitte, by uprościć środowisko IT oraz zwiększyć jego wydajność, liderzy firm priorytetowo traktują wiele inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej.
  • Na kwestie związane z unowocześnieniem firmowych systemów i procedur zarządy przeznaczają mniej niż 10 proc. budżetu.
  • Na brak odpowiednich środków finansowych zwraca uwagę 13 proc. badanych.
  • Wśród najtrudniejszych aspektów zarządzania bezpieczeństwem cyfrowym w organizacji 15 proc. ankietowanych dostrzega trudność w określeniu priorytetów dotyczących ryzyka cybernetycznego w całej firmie, jednocześnie 14 proc. podkreśla brak dostosowania sposobu zarządzania do określonych priorytetów.
  • Tyle samo ankietowanych uważa również, że brakuje wykwalifikowanych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa.

Tech Bytes Part I:

Start at the Beginning A tech primer for Chief Legal Officers

Zobacz poprzedni raport z serii

Transformacja cyfrowa powoduje, że firmy są bardziej narażone są na cyberryzyko. Ich możliwości reagowania na zagrożenia mogą nie być wystarczające. Dyrektorzy Działów Prawnych powinni wykazać się wiedzą, proaktywnym działaniem i zaangażowaniem w kwestie związane z cyberbezpieczeństwem.  

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?