Raport: Tech Bytes Part I: Start at the Beginning A tech primer for Chief Legal Officers

Artykuł

Raport: Tech Bytes Part I: Start at the Beginning A tech primer for Chief Legal Officers

Zastosowanie technologii w działach prawnych

Listopad 2019

Choć technologia nie rozwiązuje wszystkich problemów, stanowi jednak istotne narzędzie, umożliwiające pracownikom działów prawnych podniesienie ich wydajności i podejmowanie działań o charakterze strategicznym - oczywiście pod warunkiem, że działy prawne wiedzą, jak z niej korzystać.

Jak wynika z raportu “Tech Bytes Part I: Start at the Beginning A tech primer for Chief Legal Officers”, prawie połowa działów prawnych na świecie w 2018 r. nie odnotowała wzrostu budżetu i zaobserwowała stagnację w zatrudnieniu. Dodatkowo 63 proc. dyrektorów tych departamentów (Chief Legal Officer, CLO) uważa, że powtarzające się zadania i ograniczenia w zarządzaniu danymi uniemożliwiają im wytworzenie dodatkowej wartości w organizacjach. Inwestycje natomiast w nowe rozwiązania technologiczne nie tylko pozwolą zmniejszyć koszt pracy działów prawnych, ale także poprawią ich wydajność – czytamy w raporcie.

Jakie potencjalne korzyści daje zatem zastosowanie technologii w dziale prawnym?

Aby móc je osiągnąć, Dyrektor działu prawnego musi najpierw opracować strategię, dopasowaną do ogólnej strategii firmy, a następnie sprawny model operacyjny dla działu.  

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?