Usługi

Fuzje i przejęcia

Obsługa prawna w zakresie fuzji i przejęć

Kluczowymi warunkami przyszłej opłacalności i użyteczności transakcji są zarówno ocena ryzyk prawnych związanych z procesami fuzji i przejęć, jak również przygotowanie i wdrożenie odpowiedniego modelu transakcji.

Współczesny, dynamiczny rynek sprawia, że rozwój i zwiększenie zysków często możliwe jest dzięki procesom fuzji i przejęć. Restrukturyzacja bywa również warunkiem zwiększenia konkurencyjności. Niezależnie od skali przedsięwzięcia, ocena prawnych ryzyk z nim związanych, jak również przygotowanie i wdrożenie odpowiedniego modelu transakcji, stanowi jeden z podstawowych warunków przyszłej opłacalności i użyteczności transakcji.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie fuzji i przejęć, w tym w zakresie transgranicznego połączenia spółek.

W marcu 2012 r. Kancelaria Deloitte Legal została wyróżniona w publikacji The Legal 500 EMEA: corocznym, prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów kancelarii oraz inne firmy prawnicze. Kancelaria Deloitte Legal została wyróżniona w kategorii obsługi korporacyjnej, fuzji i przejęć oraz prawa energetycznego za 2011 rok.

Nasze usługi w zakresie fuzji i przejęć obejmują:

Wsparcie przedtransakcyjne
  • Przed transakcją przeprowadzamy badania due diligence przejmowanych podmiotów. Zakres badania i stopień jego szczegółowości uzgodniony jest z Klientem i dostosowany jest do jego potrzeb oraz skali transakcji. Wynikiem naszego badania jest identyfikacja ryzyk prawnych związanych z transakcją i innych kwestii prawnych, które mogą mieć znaczenie dla transakcji. Ponadto, efektem naszych prac mogą być rekomendacje w zakresie minimalizacji ryzyk wykrytych w trakcie badania.
  • Na podstawie badania due diligence, uwzględniając potrzeby Klienta, tworzymy strukturę i plan transakcji.
  • Jeśli zachodzi taka potrzeba wspieramy Klientów w zakresie pozyskiwania finansowania transakcji, w szczególności uczestnicząc w negocjacjach z instytucjami finansowymi, itp.
  • Przy doradzaniu sprzedającemu, wsparcie przedtransakcyjne również może obejmować przegląd prawny sytuacji sprzedawanego podmiotu w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk dla procesu zbycia, jak również zagadnień, które powinny być przedmiotem szczególnej uwagi w trakcie negocjacji z kupującym.
Obsługa procesu
  • Nasze wsparcie w zakresie implementacji procesu M&A obejmuje, w szczególności, przygotowanie projektów dokumentów transakcyjnych, tj. np. listu intencyjnego, umów pomiędzy wspólnikami, umów sprzedaży udziałów/akcji/przedsiębiorstwa, uchwał organów spółek uczestniczących w procesie, itp. Ponadto oferujemy Klientom wsparcie w trakcie negocjacji warunków transakcji. Niniejszy zakres usług dotyczy zarówno doradztwa na rzecz kupujących, jak i sprzedających.
  • Jeśli wdrożenie transakcji wymaga uzyskania od organów publicznych decyzji administracyjnych, doradzamy naszym Klientom w ich uzyskaniu, przygotowując niezbędne dokumenty i reprezentując ich przed właściwymi organami.
Doradztwo post-transakcyjne
  • Po wdrożeniu transakcji doradzamy Klientom w dopełnieniu wszelkich formalności prawnych, które wiążą się z transakcją, np. w zakresie rejestracji zmian danych w sądzie rejestrowym lub wieczystoksięgowym, przygotowując projekty niezbędnych dokumentów, oraz reprezentując Klientów przed właściwymi organami.

Kontakt:

Tomasz Ciećwierz

Tomasz Ciećwierz

Adwokat, Local Partner, Fuzje i Przejęcia, Rynki Kapitałowe

Tomasz jest adwokatem w warszawskiej Izbie Adwokackiej oraz partnerem w kancelarii Deloitte Legal, w dziale fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych. Jest doświadczonym doradcą w zakresie fuzji i prze... Więcej

Jacek Korzeniewski

Jacek Korzeniewski

Adwokat, Local Partner, Fuzje i Przejęcia, Rynki Kapitałowe

Jacek jest adwokatem z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, specjalizującym się w prawie handlowym, w tym transakcjach fuzji i przejęć oraz prawie ochrony środowiska. Jacek ukończył wydział Prawa i ... Więcej