Usługi

Prawo autorskie i własność przemysłowa

Obsługa prawna w zakresie prawa autorskiego i własności przemysłowej

Oferujemy szeroką gamę usług związanych z ochroną praw autorskich i własności przemysłowej

Ludzka kreatywność stanowi siłę napędową nowoczesnego przedsiębiorstwa. Jej owoce są jednak bardzo wrażliwe na naruszenia i w związku z tym wymagają szczególnej uwagi. Kancelaria Deloitte Legal rozumie tę potrzebę oferując szeroką gamę usług związanych z ochroną praw autorskich i własności przemysłowej.

Nasi prawnicy reprezentowali największych polskich dystrybutorów filmowych, skutecznie broniąc ich interesów w postępowaniach o naruszenie praw autorskich w Internecie. Doradzali również przy ogólnokrajowych kampaniach marketingowych i reklamowych a także obsługiwali prawnie wielopodmiotowe programy lojalnościowe czy skomplikowane transfery praw autorskich i własności przemysłowej.

Własność intelektualna nie zawsze jednak wiąże się ze skomplikowanymi operacjami. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych ochronie podlega każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, niezależnie od wartości, przeznaczenia czy sposobu wyrażenia. Utworem może się okazać używany w przedsiębiorstwie wzór pisma lub dokumentacji, nie wspominając o opiniach, prezentacjach bądź projektach. To samo odnosi się do prawa własności przemysłowej, którego przedmiotem zainteresowania są nie tylko wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe czy oznaczenia geograficzne lub topografie układów scalonych, ale także znaki towarowe i projekty racjonalizatorskie.

Niezależnie od złożoności problemu, Kancelaria Deloitte Legal jest w stanie dostarczyć przedsiębiorcy odpowiednie rozwiązanie z zakresu prawa autorskiego i własności przemysłowej.

Kancelaria świadczy między innymi usługi:
  • przygotowania umów i obsługi transferów praw autorskich i własności przemysłowej;
  • przygotowania ogólnych warunków licencyjnych;
  • prowadzenia postępowań cywilnych i karnych w przedmiocie naruszenia praw autorskich i własności przemysłowej;
  • prowadzenia audytów w zakresie ochrony wytwarzanych dóbr własności intelektualnej;
  • doradztwa i tworzenia dokumentacji związanej z tzw. utworami pracowniczymi;
  • doradztwa w zakresie zarządzania dobrami własności intelektualnej;
  • obsługi prawnej projektów marketingowych i reklamowych ze szczególnym uwzględnieniem programów lojalnościowych.

Kontakt:

Monika Skocz

Monika Skocz

Radca prawny, Partner Associate, Prawo Korporacyjne, Zespół Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii

Monika Skocz jest radcą prawnym od 2012 r. oraz starszym menedżerem w Deloitte Legal. Monika ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Monika specjaliz... Więcej

Anna Dobosz

Anna Dobosz

Radca prawny, Managing Associate, Deloitte Legal

Anna specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa konkurencji. W szczególności jej doświadczenie obejmuje strukturyzowanie transakcji M&A z punktu widzenia zgodności z prawem konkurencji, przygotowywan... Więcej