Usługi

Prawo energetyczne

Obsługa prawna podmiotów z sektora energetycznego

Dynamicznie zmieniający się sektor energetyczny potrzebuje doradców rozumiejących zasady funkcjonowania rynku energii oraz znających kierunki jego rozwoju. Nasz zespół oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów działających w sektorze energetycznym.

Kancelaria Deloitte Legal jest nagradzanym doradcą prawnym dla sektora energetycznego (w tym w rankingu The Legal 500 EMEA), którego pozycja stale rośnie z uwagi na rozwijane kompetencje zespołu energetycznego. Zespół energetyczny Deloitte Legal należy do grupy Energy&Resources, która w ramach Deloitte zrzesza ekspertów specjalizujących się w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora energetycznego. Jesteśmy doradcą skupionym na dostarczaniu rozwiązań prawnych, które przyczyniają się do osiągania celów biznesowych naszych Klientów. Aktywnie uczestniczymy w dyskusji na temat kluczowych regulacji oraz ich zmian, doskonale rozumiemy zasady funkcjonowania sektora energetycznego oraz zachodzące w nim zmiany.

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie prawa energetycznego na rzecz przedsiębiorców z sektora:

 • energii elektrycznej
 • gazu ziemnego
 • paliw płynnych
 • ciepła

Członkowie zespołu realizowali projekty na rzecz największych grup energetycznych. Mają doświadczenie w przeprowadzaniu doradztwie regulacyjnym, reprezentacji w postępowaniach przed Prezesem URE i SOKiK, negocjacji umów w obszarze energetyki, due diligence spółek energetycznych, transakcjach M&A oraz reorganizacjach w sektorze 

Nasze usługi dla przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym obejmują w szczególności:

 • doradztwo regulacyjne – wsparcie przy interpretacji i stosowaniu przepisów sektorowych oraz stały monitoring zachodzących zmian i prowadzonych procesów legislacyjnych
 • pełne doradztwo prawne w procesach inwestycyjnych w sektorze energetycznym;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów zawieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne;
 • opracowywanie ogólnych warunków umów stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne;
 • opracowywanie i wdrażanie koncepcji restrukturyzacji oraz modeli biznesowych grup energetycznych;
 • asystę w procesach uzyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych dla rozpoczęcia i wykonywania działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne;
 • reprezentowanie podmiotów w postępowaniach przez Prezesem URE, Prezesem UOKiK oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • reprezentowanie Klientów w sporach powstałych na tle wykonywania działalności energetycznej;
 • tworzenie analiz i opinii prawnych w ramach bieżącego doradztwa dla przedsiębiorstw energetycznych;
 • kompleksowe doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię w odnawialnych źródłach energii (farmy wiatrowe, elektrownie wodne, biogazownie, PV).

Doradztwo prawne świadczone przez Kancelarię Deloitte Legal obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia związane z wykonywaniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne. Naszym Klientom oferujemy pełną obsługę korporacyjną. Złożone projekty prawno-biznesowe zespół energetyczny realizuje wspólnie z pozostałymi dedykowanymi zespołami Deloitte.

Wybrane projekty i kategorie projektów:

 • Doradztwo w zakresie opracowania modelu współpracy krajowych i zagranicznych aktywów wytwórczych i odbiorczych grupy kapitałowej w obszarze paliw płynnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wymiany transgranicznej;
 • Doradztwo w obsłudze licznych projektów M&A dotyczących aktywów OZE (due diligence, doradztwo transakcyjne) na rzecz podmiotów z krajowych i zagranicznych grup kapitałowej;
 • Audyt procedur przeprowadzenia transakcji M&A w ramach polskiej elektroenergetycznej grupy kapitałowej na przykładzie transakcji nabycia farmy wiatrowej;
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie wdrożenia wymogów REMIT w ramach polskiej grupy kapitałowej działającej w obszarze gazu ziemnego oraz w licznych spółkach obrotowych;
 • Doradztwo w zakresie integracji 9 spółek z sektora ciepłowniczego w ramach jednego podmiotu na rzecz dużej polskiej grupy kapitałowej;
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności obrotowej na terenie Polski (uzyskanie koncesji, dostępu do TGE, zawarcie stosownych umów związanych z obrotem i udziałem w rynku bilansującym) dla Polskich i zagranicznych podmiotów;
 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji obejmującej kilka farm wiatrowych w ramach grupy kapitałowej;
 • Doradztwo na rzecz kilkudziesięciu podmiotów związane z preferencjami dla energochłonnych przedsiębiorstw;
 • Opracowywanie kompleksowej dokumentacji stanowiącej podstawę obrotu energią elektryczną i prawami majątkowymi, a także podstawę świadczenie usług systemowych przez spółki z dużej polskiej grupy kapitałowej w obszarze energetyki;
 • Przygotowanie kompletu dokumentów stanowiących podstawę dostarczania energii elektrycznej do gospodarstw domowych dla sprzedawcy z urzędu;
 • Reprezentacja przez Prezesem URE i SOKiK w sporach dot. wymierzenia sankcji przez Prezesa URE (w tym sprawie sankcji w wymiarze 17 M PLN);
 • Doradztwo w zakresie opracowania kompletu wzorcowej dokumentacji umownej dotyczącej instalacji aktywów mikrogeneracyjnych;
 • Doradztwo w zakresie realizacji inwestycji w obszarze OZE dla zagranicznych grup kapitałowych;
 • Doradztwo w zakresie pozyskania i wykorzystania świadectw efektywności energetycznej;
 • Wsparcie prawne związane z prywatyzacją dystrybutora ciepła;
 • Due diligence i doradztwo w zakresie akwizycji elektrociepłowni;
 • Doradztwo w zakresie optymalnego modelu realizacji rozbudowy elektrociepłowni;