Prawo rynku kapitałowego

Rozwiązania

Prawo rynku kapitałowego

Kancelaria Deloitte Legal świadczy usługi w zakresie prawa rynku kapitałowego. Nasze doradztwo obejmuje następujące kategorie spraw:

Wprowadzanie spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, przeprowadzenie oferty publicznej oraz inne transakcje dokonywane na rynku kapitałowym:

  • Przeprowadzenie debiutu ( tzw. IPO) spółki na GPW: reorganizacja spółki (np. przekształcenie), dostosowanie statutu spółki do wymogów rynkowych, przygotowanie dokumentów ofertowych (prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego), reprezentacja w postępowaniu przed KNF związanym z zatwierdzeniem dokumentu ofertowego, przygotowanie i negocjacje umów zawieranych w toku IPO (umowa o plasowanie oferty, umowa subemisyjna (ang. underwriting agreement), umowa stabilizacji), doradztwo w zakresie ograniczeń związanych z marketingiem oferty publicznej
  • Przeprowadzenie tzw. dual listingu na GPW spółek, które już są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym
  • Przeprowadzenie wtórnej oferty publicznej (tzw. SPO) spółki, której akcje są już notowane na GPW
  • Doradztwo w zakresie transakcji ABB (ang. accelerated bookbuilding)
  • Opracowywanie i wdrażanie programów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej opartych na akcjach spółek publicznych (instrumentach powiązanych z akcjami spółek publicznych)

Transakcje M&A dotyczące spółek publicznych:

  • Pełny zakres doradztwa prawnego w zakresie transakcji M&A dotyczącej spółki publicznej, w szczególności opracowanie struktury transakcji z uwzględnieniem regulacji rynku kapitałowego (ujawnianie znacznych pakietów, obowiązki dotyczące wezwań, ograniczenia w przypadku posiadania informacji poufnych i inne kwestie), przeprowadzenie badania due diligence spółki publicznej, przygotowanie i negocjacja dokumentacji transakcyjnej, doradztwo w wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z transakcją M&A, doradztwo w fazie po-transakcyjnej
  • Doradztwo w zakresie delistingu spółki (tzw. transakcje P2P – public – to - private) obejmujące opracowanie struktury transakcji, wezwanie, przymusowy wykup akcjonariuszy mniejszościowych, zniesienie dematerializacji akcji spółki publicznej i przywrócenie im formy dokumentu

Obowiązki informacyjne spółek publicznych:

  • Doradztwo z zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, w szczególności w zakresie identyfikacji i publikacji informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nadużyć na rynku (tzw. MAR – market abuse regulation)
  • Przygotowanie wspólnie ze spółką indywidualnych standardów raportowania (ISR) wspomagających raportowanie informacji poufnych przez spółkę

 

W zakresie wykonywania przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych, warto zaznaczyć, iż jesteśmy SEG MAR Partnerem i współpracujemy z SEG (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz FSR (Fundacja Standardów Raportowania) w zakresie obowiązków informacyjnych wynikających z MAR, w wyniku czego jesteśmy w stanie również przeprowadzić spółkę publiczną przez proces certyfikacji ISR.

Prawo rynku kapitałowego

Ryszard Manteuffel

Ryszard Manteuffel

Adwokat, Local Partner, Fuzje i Przejęcia, Rynki Kapitałowe

Ryszard jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w trakcie pracy w prestiżowych, międzynarodowych kancelariach prawnych. Ryszard specjalizuje się prawie korporacyjnym oraz prawie... Więcej

Mikołaj Chodkiewicz

Mikołaj Chodkiewicz

Adwokat, Managing Associate, Fuzje i Przejęcia, Rynki Kapitałowe

Mikołaj jest adwokatem oraz Managing Associate w zespole Fuzji i Przejęć oraz Rynków Kapitałowych. Absolwent prawa oraz finansów i rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada kil... Więcej