Raport: Imponujący wzrost optymizmu inwestorów private equity

Analizy

Raport: Imponujący wzrost optymizmu inwestorów private equity

Defying gravity

Central Europe Private Equity Confidence Survey | July 2021

Prezentujemy wyniki 37. edycji regionalnego badania Deloitte z cyklu „Central Europe Private Equity Confidence Survey”, które pokazuje wnioski z ankiety skierowanej do inwestorów Private Equity działających w krajach Europy Środkowej. Wnioski te dotyczą nastrojów i oczekiwań funduszy PE odnośnie m.in: sytuacji ekonomicznej, rynku transakcyjnego, spodziewanych parametrów transakcyjnych oraz aktywności w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

 

Kluczowe wnioski raportu „Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey” 

  • Wśród przedstawicieli funduszy private equity tzw. indeks optymizmu odnotował imponujący wzrost, z 62 punktów latem ubiegłego roku do 149 punktów obecnie. 
  • Od listopada ubiegłego roku nastąpił niemal dwukrotny wzrost poziomu optymizmu dotyczącego oceny sytuacji gospodarczej - aż 70 proc. badanych oczekuje jej poprawy w najbliższych miesiącach. Pierwszy raz od 2007 roku żaden z respondentów badania nie spodziewa się w najbliższych miesiącach pogorszenia warunków ekonomicznych.
  • Niemal wszyscy respondenci (98 proc.) oczekują, że aktywność na rynku wzrośnie (61 proc.) lub pozostanie bez zmian (37 proc.). Zaledwie 2 proc. badanych spodziewa się spadku aktywności rynkowej.  

Private Equity Confidence Survey

Pobierz raport w wersji PDF
  • 59 proc. respondentów badania planuje skupić się na nowych inwestycjach w najbliższych miesiącach, a jedna czwarta na zarządzaniu swoim portfelem inwestycyjnym. Natomiast 15 proc. badanych ma zamiar zająć się zbieraniem nowych funduszy w najbliższych miesiącach.
  • 41 proc. respondentów uważa, że ceny na rynku PE są obecnie zauważalnie wyższe niż sześć miesięcy temu. To prawie cztery razy więcej niż pół roku temu.
  • 70 proc. inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej utrzymuje swoje strategie inwestycyjne, a jedna piąta respondentów przygląda się inwestycjom w inne niż dotychczas, nowe sektory.

Imponujący wzrost optymizmu inwestorów private equity 

open in new window Przejdź do strony informacji prasowej
  • Prawie połowa ankietowanych wskazuje na zakłócenia w łańcuchach dostaw i operacjach, ponad jedna czwarta uważa, że ich portfele ukierunkowały się na przyszły wzrost. 39 proc. respondentów twierdzi, że ich kadra zarządzająca ponownie ocenia możliwości dotyczące ekspansji międzynarodowej lub przejęć. 

Private Equity Confidence Survey

open in new window English version

Raport: Imponujący wzrost optymizmu inwestorów private equity

Defying gravity | Central Europe Private Equity Confidence Survey

Imponujący wzrost optymizmu inwestorów private equity 

Prezentujemy wyniki 37. edycji regionalnego badania Deloitte z cyklu „Central Europe Private Equity Confidence Survey”, które pokazuje wnioski z ankiety skierowanej do inwestorów Private Equity działających w krajach Europy Środkowej.

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?