Raport: Rok 2021 przyniesie zwiększoną aktywność na rynku private equity

Analizy

Raport: Rok 2021 przyniesie zwiększoną aktywność na rynku private equity

Great expectations Central Europe Private Equity Confidence Survey

Styczeń 2021

Prezentujemy wyniki 36. edycji regionalnego badania Deloitte z cyklu „Central Europe Private Equity Confidence Survey”, które pokazuje wnioski z ankiety skierowanej do inwestorów Private Equity działających w krajach Europy Środkowej. Wnioski te dotyczą nastrojów i oczekiwań funduszy PE odnośnie m.in: rynku transakcyjnego, spodziewanych parametrów transakcyjnych oraz aktywności w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

Kluczowe wnioski raportu „Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey” 
 
  • Przedstawiciele funduszy private equity wykazali znacznie większy optymizm niż w pierwszej połowie 2020 r. Ponad jedna trzecia (37%) respondentów badania uważa, że w tym roku sytuacja gospodarcza się poprawi. Większość inwestorów przewiduje też zwiększoną aktywność na rynku i planuje zintensyfikować swoje procesy akwizycyjne.
  • Rynek private equity w Europie Środkowej odczuł skutki pandemii COVID-19, co pokazał w czerwcu 2020 drastyczny spadek tzw. indeksu optymizmu wśród przedstawicieli funduszy PE. Najnowsza edycja badania pokazuje, że inwestorzy bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość – indeks zaliczył największy wzrost w 17-letniej historii badania i wynosi obecnie 123 punkty.  
  • Pozytywne nastroje przejawiają się również w oczekiwaniach dotyczących aktywności rynkowej. Podczas gdy latem minionego roku tylko 17 proc. badanych spodziewało się jej zwiększenia, dziś jest to aż 63 proc. W poprzedniej edycji badania 70 proc. przedstawicieli PE mówiło o spadku aktywności, dziś natomiast ten odsetek spadł do 17 proc.
  • Ponad dwie trzecie respondentów badania (65 proc.) w najbliższych miesiącach planuje skupić się na nowych inwestycjach. To o 20 p.p. więcej niż pół roku wcześniej, gdy taką deklarację złożyło 45 proc. ankietowanych. Na zarządzaniu swoim portfelem inwestycyjnym skupi się 22 proc. respondentów, a 13 proc. z nich ma zamiar zająć się zbieraniem nowych funduszy.  
  • Niemal trzy czwarte respondentów (72 proc.) zamierza w najbliższym czasie więcej kupować niż sprzedawać, jest to największy od 2011 roku odsetek takich odpowiedzi. Tylko 6 proc. oczekuje, że skupi się na rynku zbytu, a kolejne 26 proc. inwestorów chce po równo skupić się na kupnie i sprzedaży.
  • Zdaniem 81 proc. przedstawicieli PE pandemia nie pokrzyżowała ich planów inwestycyjnych na najbliższy rok. Ponad jedna czwarta z nich (28 proc.) rozważa również transakcje w sektorach, których w znaczącym stopniu nie brała pod uwagę nawet przed pandemią. Chodzi głównie o łańcuchy dostaw, obszary B2B i B2C oraz branżę e-commerce. 

 

Zobacz stronę Central Europe raportu Great expectations Central Europe Private Equity Confidence Survey

Private Equity Confidence Survey

Pobierz raport w wersji PDF
Czy ta strona była pomocna?