Raport: Mimo wyraźnie pogarszających się nastrojów niemal połowa funduszy Private Equity z Europy Środkowej planuje nowe inwe

Artykuł

Raport: Mimo wyraźnie pogarszających się nastrojów niemal połowa funduszy Private Equity z Europy Środkowej planuje nowe inwestycje

Experienced and well capitalized

Central Europe Private Equity Confidence Survey | Summer 2022

Przedstawiamy wyniki 39. edycji regionalnego badania Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey. Raport prezentuje wnioski z ankiety skierowanej do inwestorów Private Equity działających w krajach Europy Środkowej. Wnioski dotyczą nastrojów i oczekiwań funduszy PE odnośnie m.in: sytuacji ekonomicznej, rynku transakcyjnego, spodziewanych parametrów transakcyjnych oraz aktywności w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

Kluczowe wnioski raportu Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey

  • Indeks nastrojów sektora Private Equity dla regionu Europy Środkowej spadł poniżej poziomów sprzed pandemii, odzwierciedlając wpływ sytuacji gospodarczej na narastające niepokoje inwestorów. Długoterminowy wpływ pandemii, a ostatnio także konsekwencje wojny w Ukrainie, przynoszą ryzyko strat zarówno na rynkach środkowoeuropejskich, jak i światowych. Te czynniki spowodowały, że indeks spadł do zaledwie 58 pkt, jednego z najniższych wskazań w swojej historii.
  • Wyrażane przez ankietowanych oczekiwania gospodarcze nie są optymistyczne. Wzrost spodziewających się dalszego pogorszenia warunków rynkowych (z 41 proc. do 86 proc.) jest wyższy nawet niż po pierwszym uderzeniu kryzysu wywołanego przez COVID-19. Żaden z respondentów nie spodziewa się obecnie poprawy, a więcej niż co siódmy – utrzymania obecnej sytuacji.
  • Mimo negatywnych nastrojów, uczestnicy badania wyrażają chęć podejmowania inwestycji – ale odsetek planujących skupić się na nowych transakcjach spadł w ostatnim czasie do 49 proc. (o 12 p.p.). 43 proc. respondentów zamierza skupić się na zarządzaniu swoim portfelem inwestycyjnym, a 8 proc. ma zamiar zająć się zbieraniem nowych funduszy w najbliższych miesiącach.
  • Znacząco wzrósł odsetek osób spodziewających się zmniejszenia aktywności rynkowej – z 9 proc. do 59 proc., choć nadal ponad jedna trzecia (35 proc.) ocenia, że utrzyma się ona na dotychczasowym poziomie. Spadła też liczba patrzących optymistycznie na aktywność rynkową i oczekujących jej rozwoju – z 30 do 6 proc.
  • Wyraźnie wzrósł również odsetek inwestorów spodziewających się ograniczenia dostępności źródeł finansowania transakcji – tak wskazuje 71 proc. ankietowanych, w porównaniu do 30 proc. w poprzednim badaniu. Tylko 29 proc. respondentów spodziewa się utrzymania dotychczasowej dostępności.
  • Jednocześnie ponad dwie trzecie inwestujących (69 proc.) spodziewa się utrzymania w nadchodzących miesiącach dotychczasowych wielkości prowadzonych inwestycji. Zmniejszenie skali transakcji prognozuje 24 proc. pytanych, a wzrostów spodziewa się zaledwie 8 proc. respondentów.

 

O badaniu

Badanie CE PE Confidence Survey od 2003 r. co 6 miesięcy śledzi zmieniające się nastroje inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecna edycja skupia się na oczekiwaniach obejmujących okres od czerwca 2022 do grudnia 2022 roku. PE Confidence Index obliczany jest na podstawie otrzymanych od specjalistów PE skupionych na Europie Środkowej i Wschodniej odpowiedzi na pytania dotyczące: klimatu gospodarczego, dostępności długu, koncentracji inwestorów, wielkości transakcji, aktywności rynkowej, zwrotu z inwestycji, działań inwestorów. Okresowe średnie wskazań pozytywnych są porównywane z wiosną 2003 r. W ten sposób obliczany jest Indeks zaufania PE dla tego regionu. Ankieta zawiera również pytania dotyczące wojny w Ukrainie na branżę PE, a także agendy zrównoważonego rozwoju i ESG oraz technologii.

Raport: CE Private Equity Confidence Survey

Central Europe Private Equity Confidence Survey

Experienced and well capitalized

Przedstawiamy wyniki 39. edycji regionalnego badania Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey.

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?