Raport: Prawie dwie trzecie funduszy Private Equity zamierza w pierwszej połowie 2022 r. skupić się na nowych inwestycjach

Artykuł

Raport: Prawie dwie trzecie funduszy Private Equity zamierza w pierwszej połowie 2022 r. skupić się na nowych inwestycjach

What goes up… 

Central Europe Private Equity Confidence Survey | Winter 2022

Przedstawiamy wyniki 38. edycji regionalnego badania Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey. Raport prezentuje wnioski z ankiety skierowanej do inwestorów Private Equity działających w krajach Europy Środkowej. Wnioski dotyczą nastrojów i oczekiwań funduszy PE odnośnie m.in: sytuacji ekonomicznej, rynku transakcyjnego, spodziewanych parametrów transakcyjnych oraz aktywności w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

Kluczowe wnioski raportu Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey”

  • Po blisko dwóch latach niepewności spowodowanej pandemią, fundusze Private Equity z optymizmem patrzą na nadchodzące miesiące. Rok po największych wzrostach wskaźników nastrojów sektora PE, deklaracje respondentów z końca 2021 r. wskazują na wejście w fazę równowagi i normalizacji. Wartość indeksu spadła do 119 pkt, ale wciąż utrzymuje się wyraźnie powyżej 10-letniej średniej.
  • Zaufanie sektora PE do gospodarki słabnie, ale wciąż pozostaje dość optymistyczne. Ponad połowa respondentów spodziewa się, że warunki pozostaną takie same (41 proc.) lub nawet się poprawią (17 proc.).
  • Dwie trzecie pytanych (61 proc.) planuje skupić się na nowych inwestycjach w pierwszej połowie 2022 roku. Co trzeci natomiast skupi się na zarządzaniu swoim portfelem inwestycyjnym, a 7 proc. badanych ma zamiar zająć się zbieraniem nowych funduszy w najbliższych miesiącach.
  • Wielkości transakcji ulegają stabilizacji. Ponad połowa (57 proc.) kupujących oczekuje, że ich skala utrzyma się na tym samym poziomie. Większych transakcji spodziewa się 39% badanych.
  • Prawie dwie trzecie respondentów (61 proc.) oczekuje, że aktywność rynkowa pozostanie bez zmian w najbliższych miesiącach; wzrostu spodziewa się 30 proc. badanych, a spadku 9 proc. W poprzedniej edycji tylko 2 proc. ankietowanych wskazało taką odpowiedź.
  • Respondenci przewidują, że notowany w ubiegłym roku wzrost cen może się nie utrzymać. Podczas gdy 43 proc. zauważyło ich zwyżkę w drugiej połowie 2021 r., podobny odsetek (46 proc.) ocenia, że w pierwszej połowie bieżącego roku pozostaną takie same. Ich ponownych wzrostów w tym roku spodziewa się tylko 22 proc. Ankietowanych, co jest spadkiem takich wskazań z 41 proc. w poprzednim badaniu.
  • W odpowiedziach respondentów nie widać specjalnie wpływu pandemii na strategie i plany działania inwestorów PE w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Dwie trzecie ankietowanych (67 proc.) nie planuje zmiany swoich dotychczasowych założeń inwestycyjnych, a tylko 15 proc. rozważa dopasowanie swojej aktywności do nowych okoliczności. Z 20 do 13 proc. spadł też odsetek deklarujących, że poszukują dodatkowych lub innych obszarów inwestycyjnych.

Raport: What goes up… CE Private Equity Confidence Survey

What goes up…

Central Europe Private Equity Confidence Survey | Winter 2022

Przedstawiamy wyniki 38. edycji regionalnego badania Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey.

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?