Prawie dwie trzecie funduszy Private Equity zamierza w pierwszej połowie 2022 r. skupić się na nowych inwestycjach

Informacje prasowe

Prawie dwie trzecie funduszy Private Equity zamierza w pierwszej połowie 2022 r. skupić się na nowych inwestycjach

Mimo spadków, zanotowanych pod koniec ubiegłego roku, indeks nastrojów PE utrzymuje się wyraźnie powyżej średniej

Warszawa, 7 lutego 2022 r.

Po blisko dwóch latach niepewności spowodowanej pandemią, fundusze Private Equity z optymizmem patrzą na nadchodzące miesiące. Jak wynika z badania What goes up… Private Equity Confidence Survey Central Europe, Winter 2022, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, rok po największych wzrostach wskaźników nastrojów sektora PE, deklaracje respondentów z końca 2021 r. wskazują na wejście w fazę równowagi i normalizacji. Jednocześnie, 58 proc. z nich ocenia, że warunki gospodarcze nie ulegną w najbliższym czasie pogorszeniu, a już tylko co piąty spodziewa się wzrostu cen oczekiwanych przez oferentów.

W grudniu 2020 r. opracowany prze firmę doradczą Deloitte indeks nastrojów sektora Private Equity dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej zanotował najbardziej dynamiczny wzrost w swojej historii, by w czerwcu minionego roku dojść do 149 pkt (tylko 10 pkt mniej od rekordu z kwietnia 2007 r.). Po roku wyniki badania pokazują, że poziom zaufania ankietowanych powrócił do bardziej zrównoważonych wskazań. Wartość indeksu spadła do 119 pkt, ale wciąż utrzymuje się wyraźnie powyżej 10-letniej średniej.

What goes up… Private Equity Confidence Survey Central Europe

Winter 2022

Przejdź do strony z raportem

Zanotowane w grudniu ubiegłego roku spadki wskazań indeksu optymizmu wydają się świadczyć o pewnej normalizacji wśród inwestorów Private Equity, którzy już nie muszą gwałtownie reagować i dopasowywać swoich strategii do błyskawicznie zmieniających się warunków pandemicznych. W związku z oczekiwaniami dotyczącymi nowych inwestycji, skali transakcji czy spodziewanych cen, wyniki naszego badania wskazują na pozytywne nastroje wśród przedstawicieli tej branży w nadchodzących miesiącach i stabilniejszy obraz całego rynku PE

– mówi Agnieszka Zielińska, partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Deloitte.


Oznaki pozytywnej zmiany

Zaufanie sektora PE do gospodarki słabnie, ale wciąż pozostaje dość optymistyczne. Ponad połowa respondentów spodziewa się, że warunki pozostaną takie same (41 proc.) lub nawet się poprawią (17 proc.). Jak wynika z badania, według respondentów niemożliwe było utrzymanie trendu z ostatnich dwóch lat, kiedy w czterech kolejnych edycjach badania ocena klimatu gospodarczego sukcesywnie rosła – w listopadzie 2019 r. żaden z respondentów nie wspominał o możliwości poprawy nastrojów, a w czerwcu 2021 r. nikt nie spodziewał się pogorszenia warunków – po raz pierwszy od 2007 roku.

Co więcej, niemal dwie trzecie pytanych (61 proc.) spodziewa się, że w pierwszej połowie 2022 r. skupi się na nowych inwestycjach, co jest nieznacznym wzrostem względem poprzedniego badania (o 2 p.p.). Nie jest to duża poprawa, ale oznacza odwrót od wcześniej notowanych spadków wskazań.

 

Coraz zdrowszy rynek i bardziej stabilne ceny

Jak pokazują wyniki badania Deloitte, wielkości transakcji ulegają stabilizacji, a ponad połowa (57 proc.) kupujących oczekuje, że ich skala utrzyma się na tym samym poziomie. Oznacza to wyraźny wzrost odsetka takich ocen w porównaniu z 37 proc. w poprzednim badaniu. Podobnie odsetek respondentów spodziewających się większych transakcji gwałtownie spadł o taką samą wartość – z 59 proc. w okresie letnim do 39 proc. obecnie. W rzeczywistości wynik ten, choć niższy niż w poprzednim badaniu, stanowi drugi najwyższy poziom od 2007 r.

Badanie pokazuje, że duże transakcje pozostają wyjątkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie najpowszechniejsze są średniej wielkości inwestycje PE.

Respondenci przewidują, że notowany w ubiegłym roku wzrost cen może się nie utrzymać. Podczas gdy 43 proc. zauważyło ich zwyżkę w drugiej połowie 2021 r., podobny odsetek (46 proc.) ocenia, że w pierwszej połowie bieżącego roku pozostaną takie same. Co więcej, ich ponownych wzrostów w tym roku spodziewa się tylko 22 proc. ankietowanych. Jest to bardzo wyraźny spadek takich wskazań z 41 proc. w poprzednim badaniu. W grudniu znacznie częściej niż latem pytani przewidują też, że ceny spadną w pierwszej połowie 2022 r. – wtedy tak uważało 6 proc., teraz już jedna piąta.

 

Umiarkowany wpływ pandemii na inwestycje PE

W odpowiedziach zebranych pod koniec ubiegłego roku nie widać specjalnie wpływu pandemii na strategie i plany działania inwestorów PE w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Dwie trzecie ankietowanych (67 proc.) nie planuje zmiany swoich dotychczasowych założeń inwestycyjnych, a tylko 15 proc. rozważa dopasowanie aktywności do nowych okoliczności. Z 20 do 13 proc. spadł też odsetek deklarujących, że poszukują dodatkowych lub innych obszarów, gdzie mogliby zainwestować.

Covid-19 w różny sposób dotknął poszczególnych obszarów aktywności firm wspieranych przez fundusze Private Equity. 65 proc. ankietowanych największy wpływ pandemii dostrzega w zachwianiu łańcuchów dostaw i bieżącej działalności operacyjnej, a 52 proc. w efektach wywieranych na pracowników. Prawie jedna czwarta pytanych na nowo ocenia możliwości wzrostu poprzez ekspansję międzynarodową lub przejęcia, co odzwierciedla pojawienie się w pandemii nowych możliwości rozwoju

– mówi Agnieszka Zielińska.

Jednocześnie, samo przejście na pracę zdalną czy hybrydową w niewielkim stopniu wpłynęło na zarządzanie zasobami ludzkimi w spółkach portfeloywch funduszy. Choć prawie jedna trzecia uważa, że nowy model wykonywania obowiązków sprawił, że pozyskiwanie talentów stało się bardziej wymagające i dlatego wymaga większego zaangażowania, 71 proc. ankietowanych nie zmieniło swojego podejścia do tych kwestii.

 

 

O badaniu

Badanie CE PE Confidence Survey od 2003 r. co 6 miesięcy śledzi zmieniające się nastroje inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej. Ta edycja skupia się na oczekiwaniach obejmujących okres od grudnia 2021 do czerwca 2022 roku. PE Confidence Index obliczany jest na podstawie otrzymanych od specjalistów PE skupionych na Europie Środkowej i Wschodniej odpowiedzi na pytania dotyczące: klimatu gospodarczego, dostępności długu, koncentracji inwestorów, wielkości transakcji, aktywności rynkowej, zwrotu z inwestycji, działań inwestorów. Okresowe średnie wskazań pozytywnych są porównywane z wiosną 2003 r. W ten sposób obliczany jest Indeks zaufania PE dla tego regionu. Ankieta zawiera również pytania dotyczące wpływu Covid-19 na branżę PE, a także agendy zrównoważonego rozwoju i ESG oraz technologii.

 

Raport do pobrania znajduje się tutaj.

Raport: What goes up… CE Private Equity Confidence Survey

What goes up…

Central Europe Private Equity Confidence Survey | Winter 2022

Przedstawiamy wyniki 38. edycji regionalnego badania Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey.

Przejdź do strony raportu
Czy ta strona była pomocna?