Rynek fuzji i przejęć a COVID-19

Artykuł

Rynek fuzji i przejęć a COVID-19

Wyznaczanie nowych horyzontów

Lipiec 2020

Fuzje i przejęcia będą miały ogromny wpływ na kształtowanie „nowej normalności”. W następstwie COVID-19 nieuniknione jest, że zawieranie transakcji M&A zmieni się w sposób istotny, odzwierciedlając nowe priorytety świata pokryzysowego.

Przewiduje się, że ożywienie po zakończeniu pandemii koronawirusa będzie wysoce asymetryczne zarówno w regionach jak i sektorach. Większość branż zmieni się na nowo, aby się rozwijać, a wiele z nich wykorzysta fuzje i przejęcia w celu przyspieszenia tej transformacji.

Gdy firmy przygotowują się do nowej rzeczywistości z fundamentalnie zmienionymi gospodarkami i społeczeństwami, nieuniknione jest również, że otoczenie zawierania transakcji ulegnie istotnej zmianie. Poza tradycyjnymi fuzjami i przejęciami, firmy muszą wdrożyć szeroką gamę strategii rozwoju nieorganicznego, takich jak partnerstwa, współinwestycje z funduszami private equity, inwestycje w przełomowe technologie, międzysektorowe sojusze ze specjalistami oraz partnerstwa z rządami.

Powinny być realizowane kombinacje defensywnych i ofensywnych strategii fuzji i przejęć, gdy firmy starają się chronić istniejące rynki, przyspieszyć ożywienie i przygotować się do zdobycia pozycji lidera na rynku. Ponowne zdefiniowanie M&A w odniesieniu do tych scenariuszy i wyborów zapewni bardzo potrzebną jasność celu przy jednoczesnym stawianiu czoła niepewności.

Raport „M&A and COVID-19: Charting new horizons” (dostępny tylko w jęz. angielskim)

Defensywne M&A

Wpływ pandemii COVID-19 niemal natychmiast spowodował, że wiele firm przeszło w tryb przetrwania. W rezultacie wiele firm będzie poszukiwać rozwiązań w przeprowadzania transakcji M&A - czy to z wyboru, czy z konieczności - aby zabezpieczyć swoją przyszłość.

  • Fuzje i przejęcia w celu odzyskania wartości.

Firmy, które poważnie ucierpiały w wyniku kryzysu i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, będą musiały podjąć zdecydowane środki, aby zapewnić sobie przetrwanie. Niektóre skupią się na optymalizacji portfela w celu zidentyfikowania aktywów, które nie są strategicznie dopasowane i mogą zostać sprzedane. Inni podejmą radykalne działania, w tym sprzedaż aktywów w trudnej sytuacji, aby odzyskać wartość z działów generujących straty.

  • Fuzje i przejęcia w celu ochrony rynków w celu utrzymania konkurencyjnej parytetu.

Firmy, w których wpływ był mniej dotkliwy, będą musiały zbudować odporność finansową poprzez wygenerowanie synergii z ostatnich transakcji. Wiele przedsiębiorstw rozważy sojusze lub możliwości współinwestowania w celu zmniejszenia ryzyka i nakładów kapitałowych w swojej podstawowej działalności.

Ofensywne M&A

Kryzys wywołany przez COVID-19 pokazał atrakcyjność nowych kanałów cyfrowych, zwinnych modeli operacyjnych i ogniw łańcucha dostaw. Wiele firm będzie musiało aktywnie realizować transformacyjne przejęcia, aby szybko dostosować się do nieodwołalnych zmian w swoich modelach biznesowych.

  • Fuzje i przejęcia mające na celu przekształcenie biznesu i zapewnienie bezpieczeństwa w przyszłości.

Firmy o silnym bilansie, ale oczekujące znacznych zakłóceń strukturalnych w swoim sektorze, wykorzystają transakcje M&A w celu ochrony swojej bazy klientów i łańcucha dostaw. Podczas gdy inni będą stawiać na przejęcia i sojusze, aby wypełnić luki w ich portfolio i przyspieszyć długoterminową transformację w swoich modelach biznesowych.

  • Fuzje i przejęcia, aby zmienić grę.

Wybrane kilka prężnych i strategicznie dobrze sytuowanych firm powinno wykorzystać fuzje i przejęcia oraz inne działania inwestycyjne, aby zdobyć wiodącą pozycję na rynku. Wymagałoby to sojuszy obejmujących zarówno dużych partnerów specjalistycznych, jak i start-upy z obszaru innowacji. Muszą także wykorzystywać fuzje i przejęcia, aby nabywać „przełomowe firmy”.

Wyznaczanie nowych horyzontów

Rynek fuzji i przejęć po pandemii COVID-19 będzie się zasadniczo różnił. Cel korporacyjny, który łączy zrównoważony rozwój z sukcesem komercyjnym, odpornością i budowaniem zaufania wśród szerokiej koalicji interesariuszy, będzie fundamentem zawierania transakcji. Dobrze zaplanowane, odważne ruchy umocnią trwałe przywództwo w branży i zapewnią korzyści społeczne.

Czy ta strona była pomocna?